Dom starejših občanov Metlika

AKTIVNOSTI ZA STANOVALCE

Interesne dejavnosti

Kreativne in družabne igre

V Domu starejših občanov Metlika spodbujamo stanovalce k sodelovanju pri različnih igrah.

Igre vlečejo korenine iz otroštva. Priskrbijo izkušnjo v okolici, dobro vzdušje, zmanjšajo napetost, premagajo socialne ovire, zgradijo samozavest. Igre spodbujajo domišljijo, ljudi pripravijo do sodelovanja, razvijajo socialno prilagodljivost. Uporabne so pri razvijanju drugih aktivnosti in spodbujajo izraznost. Preko njih se lahko naučimo, kako premagovati vsakodnevne probleme, prinesejo relaksacijo, zabavo in užitek.

Dobrovoljčki

Skupina starejših za samopomoč “Dobrovoljčki”   se redno srečuje vsak petek dopoldne. Skupino vodi Marija Slanc. Delovanje skupine temelji predvsem na pogovoru, na krepitvi medsebojnih odnosov, premagovanju osamljenosti in težav, ki jih prinaša starost. Srečanja potekajo v prijetnem vzdušju ob kavici in pecivu. Vsak teden imajo novo pogovorno temo v kateri sodelujejo vsi člani skupine.

Klub – 65

Različne usode pripeljejo v dom tudi stanovalce mlajše od 65 let. Ker je dom namenjen predvsem starejšim, je skupina “Klub -65”  v kateri se družijo mlajši, za njihovo dobro počutje zelo pomemben. Vsak ponedeljek se srečujejo ob 9. uri. To so prijetne urice druženja ob različnih temah in aktivnostih.

Šah

Na pobudo stanovalcev DSO Metlika, ki so si zaželeli sodelovanja z DSO Črnomelj, potekajo mesečna srečanja šahistov izmenično vsak mesec v enem domu. Med njimi so se spletle prijateljske vezi, saj poleg “treninga sivih celic” šteje tudi prijetno druženje.

Folklorna skupina – Zeleni Jurij

Folklorna skupina Zeleni Jure je skupina stanovalcev Doma starejših občanov Metlika. Druži jih ljubezen do plesa in želja po spoznavanju in ohranjanju belokranjskih običajev.

Večkrat nastopajo na raznih prireditvah in v času Jurjevega prikažejo običaj pohoda Zelenega Jurija stanovalcem v domu in prebivalcem mesta Metlika.

Člani folklorne skupine se srečujejo vsako sredo, k njihovim vajam se radi pridružijo tudi ostali stanovalci doma s pesmijo.

Na koncu vsi skupaj zapojejo: »Bodimo veseli, vesel ‘ ga srca, smo z lušnega kraja, z Metlike doma!«

Skupina za pomoč pri sladkorni bolezni

V Domu starejših občanov Metlika se vse pogosteje srečujemo z stanovalci, ki jih pesti sladkorna bolezen. V ta namen smo leta 2008 ustanovili skupino za sladkorne bolnike in vse ostale, ki jih ta tematika zanima.

V domu starejših občanov Metlika se vse pogosteje srečujemo z stanovalci, ki jih pesti sladkorna bolezen. Zavedamo se resnosti te bolezni, posebej pa bi radi preprečili hude komplikacije, ki jih ta zahrbtna bolezen prinaša s sabo. V ta namen smo leta 2008 ustanovili skupino za sladkorne bolnike in vse ostale, ki jih ta tematika zanima. Naš namen je na sproščen in prijeten način predstaviti omenjeno bolezen, predvsem pa čim več narediti na preventivi, saj se da s pravilnim načinom življenja preprečiti marsikatero nevšečnost.

Veseli nas, da skupina dobro deluje, da se člani veselijo naših srečanj in sodelujejo pri pripravi tem in pri razpravah. Občasno povabimo k sodelovanju naše kuharice, ki nam spečejo dobrote, primerne za diabetike. Dobite nas vsako tretjo sredo v mesecu od 9 – 10 ure.

Pevski zbor Breze

V Domu starejših občanov Metlika stanovalci pojejo v pevskem zboru »Breze«.

Skupaj vadijo vsak torek dopoldne. Najraje pojejo stare narodne slovenske pesmi, ki se jih spominjajo še iz svoje mladosti. Nikakor pa ne pozabijo na naše domače belokranjske pesmi, ki opevajo prelepo Belo krajino z vinskimi goricami, steljniki, belimi brezami in reko Kolpo in s tem ohranjajo dediščino naših babic in dedkov.

Rojstni dnevi, različne prireditve, praznovanja ne minejo brez petja, včasih pa tudi plesa, kajti zelo radi se veselijo ter si tako bogatijo jesen življenja.

Dosegli so kar nekaj vidnih uspehov na pevskem področju, saj so zmagali na Reviji pevskih zborov socialnih zavodov Slovenije.

Knjižnica

Že veliko let v domu nastaja knjižnica. Sestavljena je v glavnem iz podarjenih knjig svojcev, Metličanov in Ljudske knjižnice Metlika. Knjižni fond je okrog 2000 knjig. Vsake podarjene knjige smo zelo veseli.

Stanovalci si v glavnem posojajo knjige iz domske knjižnice, da pa je izbira za branje večja, si občasno posodimo večje število knjig v metliški knjižnici.

Z LK Metlika sodelujemo že veliko let. Vsak drugi četrtek v mesecu v dom prihaja dipl. bibliotekarka Gabrijela Grlica , ki se druži s skupinico stanovalcev –  ljubiteljev dobre knjige.

Kreativno ustvarjanje

Stanovalci zelo radi izdelujejo čestitke, novoletne okraske, pisanice, slikajo na svilo, rezbarijo, barvajo…, pri tem  spodbujajo domišljijo in kreativnost . Na svoje izdelke so zelo ponosni, zato jih z veseljem pokažejo na razstavi ali podarijo.

Literarni krožek. omogoča stanovalcem, literarno izražanje – pesmi, zgodbe, šale uganke, risbe… vse to se združi v domsko glasilo »Žarek jesenskega sonca«, ki izide enkrat letno. Glasilo zelo radi prebirajo tudi obiskovalci in svojci saj jim približa utrip  življenja v domu.