Dom starejših občanov Metlika

Cenik dodatnih storitev za stanovalce

Cenik dodatnih storitev od 1.5.2014

DODATNE STORITVE OSKRBE Enota CENA v EUR
1. Britje stor. 1,99
2. Pomoč pri kopanju (sodelovanje uporabnika) stor. 2,20
3. Kopanje stor. 5,99
4. Čiščenje bivalnih prostorov stor. 2,30
5. Mokro čiščenje sanitarnega prostora stor. 0,70
6. Čiščenje nočnih omaric in trapeza stor. 0,97
7. Praznenje koša za smeti stor. 0,10
8. Prestiljanje postelje (zamenjava celotne posteljnine) stor. 2,30
9. Postiljanje postelje stor. 0,33
10. Prinašanje perila v sobo (prinašanje in odnašanje osebnega perila) stor. 0,45
11. Čiščenje notranjosti omar stor. 0,65
12. Pomoč pri oblačenju elastičnih nogavic in nameščanju elastičnih povojev stor. 0,48
13. Transfer na in z invalidskega vozička stor. 2,30
14. Čiščenje vozička in drugih pripomočkov stor. 0,80
15. Postrežba hrane v sobi ali na oddelku stor. 0,44
16. Postrežba toplih napitkov v sobi stor. 0,33
17. Uporaba klicnega sistema stor. 0,16
18. Zagotavljanje inkontinenčnih pripomočkov po računu dobavitelja
OSTALE DODATNE STORITVE enota CENA v EUR CENA v EUR z DDV
1. Dostava iz trgovine ali lekarne stor. 0,42 0,51
2. Prevoz v antikoagulantno ambulanto kom 2,75 3,36
3. Spremstvo ura 6,96 8,49
4. Prevoz v mesto- 3 km stor. 3 x višina objavljene kilometrine v Ur.l. RS
5. Prevoz izven mesta km kilometrina objavljena v Ur. l. RS
6. Fotokopiranje kom 0,08 0,10
7. Izdaja potrdil kom 1,00 1,22
8. Posredovanje kopij prošenj v dom kom 1,00 1,22
9. Beljakovinski dodatek (jogurt, skuta, puding,..) kom 0,33
10. Sadni dodatek – 20 dag kom 0,18
11. Sladkorna dieta na dan 1,05
12. Ostale diete na dan 0,72
13. Dodatno mazanje kože stor. 0,55
14. Čiščenje obposteljnih servirnih mizic po obroku kom 0,13
15. Šivanje na željo uporabnika ura 5,99 7,30
16. Hišna opravila na željo uporabnika stor. 7,29 8,89
17. Priprava osebnih stvari ter dokumentacije ob premestitvi v okviru zavoda ali v drug zavod na željo uporabnika stor. 13,77
18. Pavšal za rabo lastnega hladilnika, električnega grelnega telesa v sobi ali kabelskega priključka za TV stor. 3,00
19. Eneteralna prehrana po računu dobavitelja
20. Odvajalne svečke po računu dobavitelja
21. Odvajalne tablete po računu dobavitelja
22. Ureditev umrlega stor. 31,08

Cene so sestavni del cenika Dom starejših občanov Metlika, ki jih je potrdil Svet zavoda.