Cenik dodatnih storitev za zunanje odjemalce
Dom starejših občanov Metlika

Cenik dodatnih storitev za zunanje odjemalce

CENIK DODATNIH STORITEV ZA ZUNANJE ODJEMALCE OD 01. 11. 2022 

PREHRANA ZA ZUNANJE ODJEMALCE 
  Vrsta storitve   enota   cena v EUR   cena v EUR z DDV
  Malica   kom   4,46   4,88
  Kosilo   kom   5,95   6,52
  Malo kosilo   kom   4,46   4,88
  Kosilo – sladkorna dieta   kom   6,90   7,56
  Malo kosilo – sladkorna dieta   kom   5,95   6,52
  Kosilo – dietno   kom   6,60   7,23
  Malo kosilo – dietno   kom   5,95   6,52
  Dostava hrane po Metliki   kom   1,09   1,33
  Dostava hrane izven Metlike   kom   1,94   2,37
STORITVE PRALNICE IN ŠIVALNICE ZA ZUNANJE ODJEMALCE
  Vrsta storitve   enota   cena v EUR   cena v EUR z DDV
  Pranje perila   kg   2,17   2,65
  Likanje perila   ura   5,00   6,10
  Šivanje   ura   9,46   10,36
IZPOSOJA ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV
  Vrsta storitve   enota   cena v EUR   cena v EUR z DDV
  Invalidski voziček   dan   0,83   1,01
  Bergle   dan   0,41   0,50
  Obposteljna mizica   dan   0,41   0,50
  Hodulja   dan   0,41   0,50
  Trapez   dan   0,41   0,50
  WC nastavek   dan   0,41   0,50
  Sobno stranišče   dan   0,41   0,50
  Postelja   dan   1,64   2,00

 

Cene so sestavni del cenika Doma starejših občanov Metlika, s katerim se je Svet zavoda DSO Metlika seznanil dne 11. 10. 2022 in začne veljati od 01. 11. 2022.

Metlika, 01. 11. 2022

Direktorica:  Ivica Lozar, dipl. oec.