Dom starejših občanov Metlika

Cenik dodatnih storitev za zunanje odjemalce

PREHRANA ZA ZUNANJE ODJEMALCE od 1. 12. 2019 dalje

  Vrsta storitve   Enota   Cena v EUR   Cena z DDV
  Malica   kom   3,348   3,666
  Kosilo   kom   4,463   4,887
  Kosilo – sladkorna   kom   5,405   5,918
  Kosilo dietno   kom   5,104   5,589
  Dostava hrane po Metliki   kom   0,987   1,204
  Dostava hrane izven Metlike   kom   1,763   2,151

 STORITVE PRALNICE IN ŠIVALNICE ZA ZUNANJE ODJEMALCE

  Vrsta storitve   Enota   Cena v EUR   Cena z DDV
  Pranje perila   kg   2,17   2,65
  Likanje perila   ura   5,00   6,10
  Šivanje   ura   9,46   10,36

IZPOSOJA ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV

  Vrsta storitve   Enota   Cena v EUR   Cena z DDV
  Invalidski voziček   dan   0,83   1,01
  Bergle   dan   0,41   0,50
  Hodulja   dan   0,41   0,50
  Trapez   dan   0,41   0,50
  WC natavek   dan   0,41   0,50
  Sobno stranišče   dan   0,41   0,50

Cene so sestavni del cenika Doma starejših občanov Metlika, ki jih je potrdil svet zavoda dne 22.12.2012.