Dom starejših občanov Metlika

CENIK POMOČI NA DOMU

CENIK POMOČI NA DOMU OD 1. 2.  2019

Storitev pomoč na domu – socialna oskrba je plačljiva.

Cena za uro neposredne socialne oskrbe znaša:

čas izvajanja storitvecena ure za uporabnika v EURsubvencija Občine Metlika za uro v EUR
 1. Pomoč na domu – delovnik5,4710,86
 2. Pmoč na domu – nedelja7,6615, 20
  3. Pomoč na domu -državni praznik ali dela prost dan8,1816,32

Cene storitev so potrjene na Občinskem svetu Občine Metlika s sklepom št.122-1/2019  dne 24.1.2019 in veljajo od 1.2.2019.

V primeru, da uporabnik/ca ni zmožen/a plačila storitve, lahko poda na socialno delo zahtevek za oprostitev pri plačilu socialno varstvene storitve”pomoč na domu”.