Cenik dislocirane enote

I. STANDARDNE STORITVE

  cena na dan mesečno- 30 dni/EUR
OSKRBA IV 31,23 936,90

 

II. NADSTANDARDNE STORITVE (nadstandardni bivalni prostor se doplača- osnova za izračun je standardna storitev v OSKRBI I

  cena na dan mesečno – 30 dni/EUR
enopostejna soba 1,74 52,20
lastna kopalnica v enoposteljni sobi 1,74 52,20
lastna kopalnica v dvoposteljni sobi 0,87 26,10

 

III. REZERVACIJA

– Pred prihodom v dom v skladu z dogovorom 40 % cene standardne oskrbe: 6,95 EUR na dan

Cene je potrdil svet Doma starejših občanov Metlika, dne 27.2.2017 in velja od 1.4.2017.