Cenik dislocirane enote

CENIK SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV V DOMU STAREJŠIH OBČANOV METLIKA – DISLOCIRANA ENOTA OD 1. 1. 2019

I. STANDARDNE STORITVE

  cena na dan mesečno- 30 dni/EUR
OSKRBA IV 32,17 965,10

 

II. NADSTANDARDNE STORITVE (nadstandardni bivalni prostor se doplača- osnova za izračun je standardna storitev v OSKRBI I

  cena na dan mesečno – 30 dni/EUR
enopostejna soba 1,82 54,60
lastna kopalnica v enoposteljni sobi 1,82 54,60
lastna kopalnica v dvoposteljni sobi 0,91 27,30

 

III. REZERVACIJA

– Pred prihodom v dom v skladu z dogovorom 40 % cene standardne oskrbe: 7,26 EUR na dan

Cene je potrdil svet Doma starejših občanov Metlika na seji dne 24. 12. 2018.

 

Metlika, 24. 12. 2018

                                                                                                                                                                 Direktorica:

                                                                                                                                                        Ivica Lozar, dipl. oec.