Cenik dislocirane enote

I. STANDARDNE STORITVE

  cena na dan mesečno- 30 dni/EUR
OSKRBA IV 31,54 946,20

 

II. NADSTANDARDNE STORITVE (nadstandardni bivalni prostor se doplača- osnova za izračun je standardna storitev v OSKRBI I

  cena na dan mesečno – 30 dni/EUR
enopostejna soba 1,79 53,70
lastna kopalnica v enoposteljni sobi 1,79 53,70
lastna kopalnica v dvoposteljni sobi 0,89 26,70

 

III. REZERVACIJA

– Pred prihodom v dom v skladu z dogovorom 40 % cene standardne oskrbe: 7,15 EUR na dan

Cene je potrdil svet Doma starejših občanov Metlika, dne 28.3.2018 in velja od 1.4.2018.