Dom starejših občanov Metlika

Cenik dislocirane enote

CENIK SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV V DOMU STAREJŠIH OBČANOV METLIKA – DISLOCIRANA ENOTA OD 1. 1. 2020

I. STANDARDNE STORITVE

  Cena na dan v EUR Mesečno/30 dni v EUR
OSKRBA IV 33,23 996,90

II. NADSTANDARDNE STORITVE (nadstandardni bivalni prostor se doplača – osnova za izračun je standardna storitev v OSKRBI I):

  Cena na dan v EUR Mesečno/30 dni v EUR
Enoposteljna soba 1,88 56,40
Lastna kopalnica v enoposteljni sobi 1,88 56,40
Lastna kopalnica v dvoposteljni sobi 0,94 28,20

III. REZERVACIJA

Rezervacija sobe pred prihodom v dom v skladu z dogovorom 40 % cene standardne oskrbe: 7,51 EUR na dan.

Cene je potrdil svet Doma starejših občanov Metlika na seji dne 20. 12. 2019.

Metlika, 20. 12. 2019

Direktorica:

Ivica Lozar, dipl. oec.