Cenik storitev za institucionalno varstvo odraslih s posebnimi potrebami (POV)


CENA OSKRBNEGA DNE OD  01.04.2017 za INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI (POV)

 

                                                                                                                                            cene so v EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

Odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju Odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju Odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju Odrasle osebe s težko motnjo v duševnem razvoju Odrasle osebe z več motnjami (odrasli z motnjo v duševnem razvoju ter hudimi motnjami vedenja in osebnosti, gibalnimi in senzornimi oviranostmi in poškodbami glave)
   

C1

 

 

C2

 

 

C3

 

 

C4

 

 

C5

Standard

1-posteljna soba

28,62 28,62 34,27 34,27 34,27

Standard

2-posteljna soba

 

26,02

 

 

26,02

 

 

31,67

 

 

31,67

 

 

31,67

 

Podstandard

3-posteljna soba

 

24,72

 

 

24,72

 

 

30,37

 

 

30,37

 

 

30,37

           

 NADSTANSADRNE STORITVE:

nadstandardni bivalni prostor se doplača – osnova za izračun je standardna storitev v oskrbi C1

 

Rezervacija sobe pred prihodom v dom je 40 % cene oskrbe C1 v dvoposteljni sobi, kar znaša 10,41 EUR na dan.

  cena/dan/EUR Cena mesečno -30 dni
Dvoposteljna soba z balkonom + 0,65 19,50
Dvoposteljna soba s kuhinjo +3,90 117,00
Dvoposteljna soba z balkonom in kuhinjo +4,55 136,50
Dvoposteljna soba – pritličje +3,90 117,00

 

Cene so sestavni del cenika Doma starejših občanov Metlika, ki jih je potrdil Svet zavoda dne 27.2.2017 in veljajo od 1.4.2017.