Dom starejših občanov Metlika

Cenik storitev za institucionalno varstvo odraslih s posebnimi potrebami (POV)

 

CENIK OSKRBNEGA DNE OD 01. 3. 2022 ZA INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI (POV)

                                                                                                                        cene so v EUR

Odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju Odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju Odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju Odrasle osebe s težko motnjo v duševnem razvoju Odrasle osebe z več motnjami (odrasli z motnjo v duševnem razvoju ter hudimi motnjami vedenja in osebnosti, gibalnimi in senzornimi oviranostmi in poškodbami glave
C1 C2 C3 C4 C5

Standard

2 – posteljna soba

30,00 30,00 36,53 36,53 36.53

STANDARDNA STORITEV

Enoposteljna soba

Cena/dan v EUR

+ 3,00

Cena mesečno/30 dni v EUR

90,00

NADSTANDARDNE STORITVE

(nadstandardni bivalni prostor se doplača – osnova za izračun je standardna storitev v oskrbi C1)

Cena/dan v EUR Cena mesečno/30 dni v EUR
Dvoposteljna soba z balkonom + 0,75 22,50
Dvoposteljna soba apartma + 4,50 135,00
Dvoposteljna soba apartma z balkonom + 5,25 157,50
Dvoposteljna soba apartma z balkonom – pritličje + 4,50 135,00
Enoposteljna soba – pritličje + 4,50 135,00

 PODSTANDARDNA STORITEV

Cena/dan v EUR Cena mesečno/30 dni v EUR
Triposteljna soba   -1,50 – 45,00

Rezervacija sobe pred prihodom v dom je 40 % cene oskrbe C1 v dvoposteljni sobi, kar znaša 12,00 EUR na dan.

V času odsotnosti nad dva dneva, se za vsak naslednji dan odsotnosti od cene oskrbe odšteje strošek prehrane v višini 3,41€.

Cene je potrdil Svet Doma starejših občanov Metlika na seji dne 22. 02. 2022.

Direktorica:

Ivica Lozar, dipl. oec.