Center aktivnosti - Srebrni dvor
Dom starejših občanov Metlika

Center aktivnosti – Srebrni dvor

SPLOŠNO

Status: zaključen

Viri financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Začetek: maj 2018

Zaključek: maj 2019

Nosilec projekta: Dom starejših občanov Metlika

Ostali partnerji v projektu:

  • Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Novem mestu
  • Jazon, d.o.o., PE Metlika
  • Zavod Lintvern, so.p., PE Metlika

Celotna vrednost projekta: 60.900,82 EUR z DDV

OPIS PROJEKTA

Cilj projekta je bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev na podeželju, z izvajanjem programov za oživitev večnamenskih stavb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje in ostalih prostočasnih aktivnosti na podeželju.

Na podlagi Strategije lokalnega razvoja, ki poudarja pomen izkoriščenosti skupne infrastrukture ter oživitev objektov z vključevanjem prebivalcev podeželja, je kapaciteta objekta Komenda, ki je tudi ena najstarejših stavb v Metliki, ponudila možnost za vzpostavitev delovanja Centra aktivnosti- Srebrni dvor, za oblikovanje in izvajanje novih programskih vsebin. Objekt Komenda se je uporabljal za skrb za onemogle in težko bolne stare ljudi že od leta 1764. Leta 2014 so stanovalci iz tega objekta preseljeni v novozgrajeno Dislocirano enoto. Raziskava Starostnik in osamljenost(2013) kaže, da je problem osamljenosti v Beli krajini zelo pereč, saj je več kot 20 % oseb na področju Bele krajine izrazilo velik občutek osamljenosti. Program bo vključeval starejše prebivalce treh občin: Metlike, Črnomlja in Semiča in bo z organizacijo prevoza omogočil udeležbo starejših na medgeneracijskih delavnicah in družabništvu, tudi tistim, ki sicer zaradi težav s prevozom ali telesno prizadetostjo nimajo možnosti udeležbe na tovrstnih dogodkih. Da bi omogočili pogovor z ljudmi, ki ne bodo mogli oz. ne bodo želeli priti v Center aktivnosti – Srebrni dvor, bomo vzpostavili tudi Srebrni telefon.

V prvi fazi projekta je v načrtu priprava in oprema prostorov za delovanje projekta, v drugi fazi bodo izpeljane vsebinske aktivnosti usmerjene v izdelavo in testiranje dnevnega programa Centra aktivnosti – Srebrni dvor preko medgeneracijskih delavnic in družabništva, vzpostavitve logistike za dostop uporabnikov, ponudbe Srebrnega telefona ter hkratne izdelave in testiranje novega turističnega programa: digitalna oziroma multivizijska in vodena predstavitev »Preteklost Komende«. V ta namen bo vzpostavljeno tudi novo delovno mesto. Center aktivnosti – Srebrni dvor bo omogočil aktivno vključitev uporabnikov, izboljšal organiziranost in sodelovanje javnega, zasebnega in nevladnega sektorja, ter ob podpori partnerjev vodil tudi celovito trženje turističnega programa Srebrni dvor. Rezultati projekta bodo trajnostni, saj se bo turistična ponudba tržila po končani operaciji, programska vsebina pa bo postala kontinuirana dejavnost in s tem bogatila življenje starejših oseb in spodbujala medgeneracijsko sodelovanje.

Za vsebino na spletni strani DSO Metlika je odgovoren DSO Metlika, kot vodilni partner v projektu. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.