Center aktivnosti - Srebrni dvor
Dom starejših občanov Metlika

Center aktivnosti – Srebrni dvor

 

 

 

V prostorih »Komende« smo z  21. 5. 2018 pričeli z izvedbo projekta

CENTER AKTIVNOSTI – SREBRNI DVOR,

 ki je namenjen oživljanju ene najstarejše zgradbe v Metliki  z družabnimi aktivnostmi za starejše ljudi, še posebej za osamljene in izolirane iz vseh treh belokranjskih občin (Metlika, Semič, Črnomelj), in jim tako omogočiti kakovostnejšo preživljanje prostega časa in večjo vključenost v socialno okolje.

V Centru aktivnosti – Srebrni dvor se bo odvijal program Srebrni teden, v okviru katerega se bodo skozi vse leto od ponedeljka do petka v dopoldanskih urah odvijale različne aktivnosti:

  • medgeneracijske učne delavnice
  • ustvarjalne delavnice
  • predavanja in izobraževanja
  • program družabništva; individualni in skupinski pogovori, rekreacija
  • druženje s prostovoljci
  • Srebrni telefon; pogovor informacije in nasveti za potrebe starostnikov, tel.: 07 30 63 157

Za dostop starejšim in težje gibljivim, ki se sicer aktivnosti ne bi mogli udeležiti, bo organiziran brezplačen prevoz na delavnice. Za enkrat bo prevoz organiziran vsak četrtek.

Spremljajte nas na Facebook strani:  https://www.facebook.com/srebrni.dvor/