Dom starejših občanov Metlika

Dejavnosti projekta Center aktivnosti-Srebrni dvor v prvi polovici projekta

Projekt Center aktivnosti-Srebrni dvor, katerega nosilec je Dom starejših občanov Metlika, sodelujejo pa še Jazon, d. o. o. PE Metlika in Zavod Lintvern, so. p. ter Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede, se izvaja že osmi mesec. Namen projekta je v 15 mesecih vzpostaviti delovanje Centra aktivnosti-Srebrnega dvora kot osrednje povezovalne točke treh občin, ki imajo skupni problem nevključenosti starejših prebivalcev, še posebej izoliranih in telesno prizadetih oseb.

V prvi polovici projekta smo opremili prostore ene najstarejših stavb v Metliki (»Križniška Komenda«) in začeli aktivno izvajati vsebinske aktivnosti usmerjene v izdelavo in testiranje dnevnega programa Centra aktivnosti-Srebrni dvor. Od ponedeljka do petka se v dopoldanskih urah odvijajo različne aktivnosti družabništva ter medgeneracijske, ustvarjalne in zdravstvene delavnice. Da bi imeli dostop do dejavnosti Srebrnega dvora tudi slabše mobilni in izolirani starejši občani črnomaljske, metliške in semiške občine, je vsak četrtek organiziran brezplačen prevoz. Do konca septembra je 12 študentov Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede izvedlo 12 različnih zdravstvenih delavnic, na katerih sodeluje okrog 15 starostnikov. Izdelali smo informacijsko zgibanko za lokalno prebivalstvo ter zgibanko v slovenskem in angleškem jeziku za turiste.

V naslednjih mesecih bo izdelan tudi nov turistični program v obliki digitalne in vodene predstavitve z naslovom »Preteklost Komende«, ki naj bi v prostore Komende in dejavnosti Srebrnega dvora pritegnil tudi turiste.

Projekt je sofinanciran v okviru izvajanja Strategije LAS Dolenjska in Bela krajina iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.