Dom starejših občanov Metlika

Dogodki Centra aktivnosti – Srebrni dvor v februarju

 

7. 2. 2019 

9.00

13.30      

 

Delavnica študentov  FZV NM: Vloga družine v skrbi za starostnika

 Prireditev ob kulturnem prazniku; sodelovanje z Mladimi člani Rdečega križa iz OŠ

8. 2. 2019

13.00

 

Medgeneracijski pohod ob kulturnem dnevu po sledeh enotirne gozdne železnice iz Bukovja do Pavičič

12. 2. 2019

9.00

 

Predavanje: Odprta vrata za zdravje, ZD Metlika

14. 2. 2019

9.00 

13.00

 

Delavnica študentov  FZV NM: Vloga prostovoljcev v skrbi za starostnika

Valentinova zabava

19. 2. 2019

10.00

 

Obisk učencev iz OŠ Črnomelj: skupno druženje in igre; šah, človek ne jezi se, ugani besedo

21. 2. 2019

9.00       

 

 

Delavnica študentov  FZV NM: Priprava starejših na institucionalno varstvo in izmenjava izkušenj s stanovalci DSO Metlika

22. 2. 2019

9.00

 

Obisk dijakov SŠ Črnomelj: skupno druženje in rekreacija – športno dopoldne s pikadom in namiznim tenisom

27. 2. 2019

9.30

 

Ustvarjalna delavnica z ŠENT-om Metlika (torbice iz filca)

28. 2. 2019

 9.00   

 

13.00

 

Delavnica študentov  FZV NM: Pomen prehranjevanja starejših in možnost dostave toplega obroka na dom uporabnika v občini Metlika

Druženje z Mladimi člani Rdečega križa iz OŠ Metlika