Dom starejših občanov Metlika

Javna naročila

JN – Peleti

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pod oznako: JN006220/2021-B01.

Razpisana dokumentacija:

JN – Sukcesivna dobava živil za obdobje od novembra 2021 do oktobra 2023

Vrsta postopka  Predmet naročilaRok za oddajo ponudb
Odprti postopek  Sukcesivna dobava živil za obdobje od novembra 2021 do oktobra 20231. 10. 2021 do 10. ure

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pod oznako:
JN005994/2021-B01.

Razpisna dokumentacija:

JN – Objektna higiena

Vrsta postopka  Predmet naročilaRok za oddajo ponudb
Naročilo male vrednostiDobava čistilnih in pralnih sredstev za dve leti8. 11. 2019 do 10. ure

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pod oznako:
JN007040/2019-W01.

Razpisna dokumentacija:

JN – Dobava lesnih pelet razreda A1 po standardu SIST EN 14961-2, z vpihom v zalogovnik za dve leti

Vrsta postopka  Predmet naročilaRok za oddajo ponudb
Odprti postopek Dobava lesnih pelet razreda A1 po standardu SIST EN 14961-2, z vpihom v zalogovnik za dve leti7. 10. 2019 do 10. ure

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pod oznako:
JN006392/2019-B01.

Razpisna dokumentacija:

JN – Dobava in montaža negovalnih postelj

Vrsta postopka  Predmet naročilaRok za oddajo ponudb
Postopek naročila male vrednostiDobava in montaža negovalnih postelj16. 9. 2019 do 10. ure

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pod oznako: JN006005/2019-W01.

Razpisna dokumentacija:

JN – Sukcesivna dobava živil za obdobje od november 2019 do oktober 2021

Vrsta postopka  Predmet naročilaRok za oddajo ponudb
Odprti postopek  Sukcesivna dobava živil za obdobje od november 2019 do oktober 202130. 9. 2019 do 10. ure

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pod oznako: JN006048/2019-B01.

Razpisna dokumentacija: