Knjižnica
Dom starejših občanov Metlika

Knjižnica

Že veliko let v domu nastaja knjižnica. Sestavljena je v glavnem iz podarjenih knjig svojcev, Metličanov in Ljudske knjižnice Metlika. Knjižni fond je okrog 2000 knjig. Vsake podarjene knjige smo zelo veseli.

Stanovalci si v glavnem posojajo knjige iz domske knjižnice, da pa je izbira za branje večja, si občasno posodimo večje število knjig v metliški knjižnici.

Z LK Metlika sodelujemo že veliko let. Vsak drugi četrtek v mesecu v dom prihaja dipl. bibliotekarka Gabrijela Grlica , ki se druži s skupinico stanovalcev –  ljubiteljev dobre knjige.

Knjižnica doma starejših Metlika

Knjižnica doma starejših Metlika