Dom starejših občanov Metlika

SKUPINA ZA SVOJCE

REGRATOVA LUČKA

je lokalna skupina Spominčice in nudi pomoč bolnikom in svojcem, laičnim negovalcem in drugim pri premagovanju težav, ki jih povzroča demenca in druge duševne motnje v starosti.

Oblike pomoči:

  • pogovori in svetovanje
  • izmenjava izkušenj
  • informacije o bolezni
  • organizacija predavanj

Skupini se lahko pridružijo vsi tisti, ki potrebujejo tovrstno pomoč.

SKUPINA REGRATOVA LUČKA

SE SESTAJA ENKRAT MESEČNO – VSAKO PRVO SREDO V MESECU

v prostorih Dislocirane enote Doma starejših občanov Metlika, Črnomaljska cesta 19, 8330 Metlika, ob 16. uri.

Kontaktna oseba: Sandi Adlešič

Mobilna št.: 040/188 232

Demenca ne prizadene zgolj bolnika, je breme za vso družino!

V prostorih dislocirane enote je zbrano nekaj  literature na temo demenca, ki si lahko posodite.

Sprehod za spomin 21. septembra