Dom starejših občanov Metlika

Obvestila za svojce

Dodatek za pomoč in postrežbo

V skladu s 6. členom Zakona o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18) ima uporabnik (invalid), ki zaradi invalidnosti potrebuje pomoč in postrežbo druge osebe za opravljanje osnovnih življenjskih potreb, poleg pravice do nadomestila, pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, če nima pravice do dodatka za isti namen po drugih predpisih.

Davčna olajšava

Obveščamo vse doplačnike socialno varstvenih storitev, da za svoj del plačila lahko uveljavljajo davčno olajšavo pri svoji dohodnini (9. odstavek 115. člena Zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19).

Začasni odhodi iz doma

V kolikor stanovalec zapusti Dom za več kot en dan, se obračuna celotna oskrbnina z odbitkom prehrane. Odbitek prehrane na dan znaša 3,41 EUR.

Rezervacije

Pred prihodom v dom v skladu z dogovorom 40 % cene standardne oskrbe: 7,44 EUR na dan. Cene je potrdil Svet doma starejših občanov Metlika na seji dne 26. 3. 2019.

Piknik s svojci

Bo v četrtek, 13.6.2019 ob 16. uri v Domu starejših občanov Metlika (Mestni trg 16). Veselimo se srečanja z vami in vas z veseljem pričakujemo.

Tedenski jedilnik 1. – 7. 10. 2019