Obvestilo – energetska sanacija doma

Po uspešni pridobitvi Odločitve o podpori z dne 08.08.2018 bomo v DSO Metlika začeli z
gradbenimi deli v okviru operacije »Energetska sanacija DSO Metlika« na lokaciji Mestni trg
16.

Dela se bodo pričela v začetku septembra s preureditvijo kotlovnice, nadaljujejo pa se z
obnovo fasade, zamenjavo oken in drugimi posegi z namenom prihranka energije.
Dela bodo predvidoma trajala do konca leta 2018.

Zaradi tega bo prihajajo do nujnih sprememb v delovnem procesu in življenju v domu: od
postrežbe obrokov hrane, začasnega premeščanja stanovalcev, delno bodo spremenjene
transportne poti po domu, občasno pa bodo nedostopni tudi parkirni prostori ter druge
površine ob domu.

Vse stanovalce, obiskovalce, sosede in sodelavce prosimo za strpnost in razumevanje.

V. d. direktorice:
Jerneja Šterk, spec., dipl. m. s.

Obvestilo – energetska sanacija (PDF)