Dom starejših občanov Metlika

Obvestilo o uskladitvi cen

V Uradnem listu RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021 je bil objavljen Zakon o dolgotrajni oskrbi(v nadaljevanju: ZDOsk), ki v 130. členu določa, da se iz proračuna RS za obdobje od 1. 12.2021 do začetka uporabe prve alineje 1. točke prvega odstavka 10. člena in tretjega odstavka15. člena, ki urejata pravico do DO v instituciji iz drugega odstavka 58. člena ZDOsk, zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica sklenjenega aneksa. Na podlagi navedene določbe ni več podlage za dodatno uskladitev cen skladno s četrtim odstavkom 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, saj bodo sredstva za povišanje stroškov dela, ki so posledica sklenjenega aneksa zagotovljena iz proračuna RS.

Iz zgoraj navedenega sledi, da cene oskrbe v DSO Metlika ostanejo enake kot so bile do 1.12.2021.

Dodaj odgovor