Dom starejših občanov Metlika

Obvestilo v zvezi s koronavirusom

V DSO Metlika se število stanovalcev z znaki okužbe s koronavirusom zvišuje. Imajo zagotovljeno 24-urno zdravniško oskrbo in pomoč. Zahvaljujemo se osebju ZD Črnomelj in zdravnikom iz ZD Novo mesto, ki uspešno koordinirajo izvajanje redne zdravstvene dejavnosti v DSO Metlika.

O spremenjenem zdravstvenem stanju posameznega stanovalca so svojci nemudoma obveščeni.

Svojce obveščamo, da smo prejeli navodila, ki z 18. 3. prepovedujejo vnos hrane v DSO Metlika. Prosimo za razumevanje in spoštovanje ukrepa.

Večino stanovalcev s sumom na okužbo smo preselili v enoto starega gradu (Komenda), kjer je nameščenih 17 postelj. S to potezo smo tudi v samem DSO Metlika zagotovili boljše prostorske pogoje za preprečevanje širjenja okužbe.

Pomoč na domu izvajamo le v nujnih primerih. Za vse ostale potrebe, npr. dostava kosil na dom, nabava hrane in zdravil …, pa poskrbijo prostovoljci RK.

Zaradi manka zdravstvenega kadra smo delo v domu reorganizirali in prešli na nedeljsko delo, torej 12-urni delovnik podnevi in 12-urni ponoči.

Primanjkuje nam zdravstvenega kadra – predvsem medicinskih sester, bolničarjev negovalcev in strežnic. Zato prosimo vse, ki imate ta znanja in ste pripravljeni pomagati, da se nam javite neposredno v DSO Metlika na telefonsko številko 07 30 63 140 ali e-pošti na e-naslovtajnistvo@dso-metlika.si.

Izpad nezdravstvenega osebja pa pokrivamo s prostovoljci iz Civilne zaščite Metlika in Rdečega križa Metlika, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Zaščitna sredstva prejemamo tekoče in v zadostnih količinah, za kar se vsem, ki so dodatna zaščitna sredstva priskrbeli, zahvaljujemo – tako v imenu zaposlenih kot stanovalcev.

Še vedno redno izvajamo vse preventivne zaščitne ukrepe, ki smo jih sprejeli že ob začetku pojava koronavirusa pri nas. Stanovalci se še vedno zadržujejo po sobah, zaposleni v domu pa jim skušamo še naprej zagotavljati največje možno udobje. Na njihovo željo jim v sobe dostavljamo dodatno sveže sadje in različne napitke. Stanovalci se počutijo dobro, razumejo kritičnost razmer ter spoštujejo preventivne ukrepe. Seveda pa si, tako kot vsi, želijo, da bi se razmere čimprej umirile in bi življenje spet steklo po ustaljenih tirnicah.

Zahvaljujem se stanovalcem in njihovim svojcem za razumevanje v teh težkih časih, vsem zaposlenim in prostovoljcem pa za njihov trud in neizmerno požrtvovalnost, ki ju izkazujejo pri svojem delu. Hvala, spoštovane kolegice in kolegi, za vaše veliko srce in zlate roke. Ti težki trenutki so nas še bolj povezali, da si pomagamo. Verjamem, da bomo iz te bitke prišli ponosni nase in na svoje opravljeno delo.

100-krat hvala, da ste z nami!

Ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Dodaj odgovor