Dom starejših občanov Metlika

Opis projekta

Opis projekta Center aktivnosti –  Srebrni dvor

Status: faza 2. v teku

Viri financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Začetek : 16. 5. 2018

Predvideni zaključek : 15. 5. 2019

Nosilec projekta: Dom starejših občanov Metlika

Ostali partnerji v projektu:

  • Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
  • Jazon, d.o.o.PE Metlika
  • Zavod Lintvern, so.p.

Celotna vrednost projekta: 60.900,82 z DDV

Cilj projekta je bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev na podeželju, z izvajanjem programov za oživitev večnamenskih stavb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje in ostalih prostočasnih aktivnosti na podeželju.

Na podlagi Strategije lokalnega razvoja, ki poudarja pomen izkoriščenosti skupne infrastrukture ter oživitev objektov z vključevanjem prebivalcev podeželja, je kapaciteta objekta Komenda, ki je tudi ena najstarejših stavb v Metliki, ponudila možnost za vzpostavitev delovanja Centra aktivnosti- Srebrni dvor, za oblikovanje in izvajanje novih programskih vsebin. Objekt Komenda se je uporabljal za skrb za onemogle in težko bolne stare ljudi že od leta 1764.Leta 2014 so stanovalci iz tega objekta preseljeni v novozgrajeno Dislocirano enoto.

Raziskava Starostnik in osamljenost(2013) kaže, da je problem osamljenosti v Beli krajini zelo pereč, saj je več kot 20% oseb na področju Bele krajine izrazilo velik občutek osamljenosti. Program vključuje starejše prebivalce treh občin: Metlike, Črnomlja in Semiča in z organizacijo prevoza omogoča udeležbo starejših na medgeneracijskih delavnicah in družabništvu, tudi tistim, ki sicer zaradi težav s prevozom ali telesno prizadetostjo nimajo možnosti udeležbe na tovrstnih dogodkih. Da bi omogočili pogovor z ljudmi, ki n morejo oz. ne  želijo priti v CA-Srebrni dvor, je vzpostavljen tudi Srebrni telefon.

V prvi fazi projekta je potekala priprava in oprema prostorov za delovanje projekta, v drugi fazi pa izvajamo vsebinske aktivnosti usmerjene v izdelavo in testiranje dnevnega programa Centra aktivnosti – Srebrni dvor preko medgeneracijskih delavnic in družabništva, vzpostavitve logistike za dostop uporabnikov, ponudbe Srebrnega telefona ter hkratne izdelave in testiranje novega turističnega programa: digitalana oziroma multivizijska in vodena predstavitev »Preteklost Komende«. V ta namen je vzpostavljeno tudi novo delovno mesto. Center aktivnosti- Srebrni dvor omogoča  aktivno vključitev uporabnikov, izboljšal bo organiziranost in sodelovanje javnega, zasebnega in nevladnega sektorja, ter ob podpori partnerjev vodil tudi celovito trženje turističnega programa Srebrni dvor. Rezultati projekta bodo trajnostni, saj se bo turistična ponudba tržila po končani operaciji, programska vsebina pa bo postala kontinuirana dejavnost in s tem bogatila življenje starejših oseb in spodbujala medgeneracijsko sodelovanje.