Predstavitev

Spoštovani obiskovalci,
lepo pozdravljeni in dobrodošli na predstavitveni strani Doma starejših občanov Metlika

Dom starejših občanov Metlika je v letu 2014 praznoval 60 let delovanja. To je letnica, ki predstavlja mejnik institucionalnega varstva v naši občini, vendar sega zgodovina skrbi za bolne in starejše v občini Metlika daleč v preteklost.

Dom starejših občanov Metlika je ustanova s tradicijo, namenjena skrbi za starejše v občini Metlika in širše. S toplino in pristnostjo, z dobrim sodelovanjem vseh ter s kakovostjo opravljanja storitev se uspešno razvija in premaguje v ljudeh zasidrano podobo o izločenosti ter soustvarja dobre pogoje za skupnost, katere člani so uporabniki, svojci, zaposleni in drugi za zavod pomembni ljudje.

Izvajamo dejavnost domov za starejše, in sicer:

  • Institucionalno varstvo starejših nad 65 let, kot obliko celodnevnega varstva in bivanja v opremljenih in vzdrževanih sobah z zmogljivostjo 172 postelj. Uporabniki so nameščeni v 94 sobah. 60 postelj je namenjeno za osebe z boleznijo demenca v dislocirani enoti in 24 postelj za uporabnike z motnjo v razvoju in s težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo posebno obliko varstva. Dom ima na obstoječi lokaciji 59 sob. Uporabniki so nastanjeni v 12 enoposteljnih, 41 dvoposteljnih in 6 tropostelnih sobah. V Dislocirani enoti je 35 sob, od tega 10 enoposteljnih in 25 dvoposteljnih sob.
  • V sodelovanju z Občino Metlika izvajamo še storitve pomoči in oskrbe na domu, in sicer vse dni v tednu.
  • Izvajamo naloge, ki obsegajo pripravo okolja, družine in posameznikov na starost.
  • Izvajamo tudi gospodarsko dejavnost,ki je namenjena višji kakovosti življenja in varstva starejših občanov.
  • Organiziramo in nudimo celodnevno, starosti in zdravstvenemu stanju primerno hrano in napitke.
  • Izvajamo tudi storitve zdravstvene oskrbe v sodelovanju z ZD Metlika in fizioterapije, delovne terapije ter organiziramo različne prostočasne aktivnosti.
  • Uporabniki imajo na razpolago tudi dodatne storitve, kot so storitve pedikure, frizerske storitve, storitve bifeja, prevozi, storitve šivilje.
  • Za zunanje uporabnike pripravljamo malice, kosila, dietno prehrano, prevoz kosil na dom in storitve pralnice.

Zavedamo se, da mora izhajati razvijanje novih vsebin in oblik dela v Domu iz potreb, želja in zmožnosti ljudi, saj se razlikujemo glede pričakovanj, navad in značajskih lastnostih, zato smo v drugi polovici leta 2014 uspešno vzpostavili dva nova modela dela za posebno obliko varstva: segregiran model dela z osebami, ki imajo bolezen demenco, v katerega je že vključenih 42 uporabnikov. Z izgradnjo dislocirane enote s kapaciteto 60 postelj smo izboljšali njihov bivalni standard. Enota je pričela z delovanjem koncem oktobra 2014.
Na novo je bil vpeljan tudi integriran model dela za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo posebno obliko varstva. Na razpolago imamo 24. postelj.

V naslednjih letih bomo izboljšali pogoje bivanja in življenja v zavodu z ukinitvijo podstandardne sobe, preureditvijo bivalnih in vseh skupnih prostorov ter z obnovo obstoječe zgradbe, ki jo bomo tudi energetsko sanirali. Želimo razširiti dejavnosti skladno s potrebami okolja, s ponudbo dnevnega centra, začasnega bivanja, programom priprave na starost in z izvajanjem novih ponudb tržnih dejavnosti. Posodobili bomo organizacijo dejavnosti, tako da bo Dom postal center za pomoč starejšim.

Verjamemo, da nam bo uspelo uresničiti zadane si cilje. Veseli bomo.

v.d.direktorice
Jerneja Šterk, spec.,dipl.m.s.