Predstavitev
Dom starejših občanov Metlika

Predstavitev

Spoštovani obiskovalci,

lepo pozdravljeni in dobrodošli na predstavitveni strani Doma starejših občanov Metlika.

Dom starejših občanov Metlika je v letu 2014 praznoval 60 let delovanja. To je letnica, ki predstavlja mejnik institucionalnega varstva v naši občini, vendar sega zgodovina skrbi za bolne in starejše v občini Metlika daleč v preteklost.

Dom starejših občanov Metlika je ustanova s tradicijo, namenjena skrbi za starejše v občini Metlika in širše. S toplino in pristnostjo, z dobrim sodelovanjem vseh ter s kakovostjo opravljanja storitev se uspešno razvija in premaguje v ljudeh zasidrano podobo o izločenosti ter soustvarja dobre pogoje za skupnost, katere člani so uporabniki, svojci, zaposleni in drugi za zavod pomembni ljudje.

Izvajamo dejavnost domov za starejše, in sicer:

  • Institucionalno varstvo starejših nad 65 let, kot obliko celodnevnega varstva in bivanja v opremljenih in vzdrževanih sobah z zmogljivostjo 172 postelj. Uporabniki so nameščeni v 94 sobah. 60 postelj je namenjeno za osebe z boleznijo demenca v dislocirani enoti in 24 postelj za uporabnike z motnjo v razvoju in s težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo posebno obliko varstva. Dom ima na obstoječi lokaciji 59 sob. Uporabniki so nastanjeni v 12 enoposteljnih, 41 dvoposteljnih in 6 troposteljnih sobah. V Dislocirani enoti je 35 sob, od tega 10 enoposteljnih in 25 dvoposteljnih sob.
  • V sodelovanju z Občino Metlika izvajamo še storitve pomoči in oskrbe na domu, in sicer vse dni v tednu.
  • Izvajamo naloge, ki obsegajo pripravo okolja, družine in posameznikov na starost.
  • Izvajamo tudi gospodarsko dejavnost,ki je namenjena višji kakovosti življenja in varstva starejših občanov.
  • Organiziramo in nudimo celodnevno, starosti in zdravstvenemu stanju primerno hrano in napitke.
  • Izvajamo tudi storitve zdravstvene oskrbe v sodelovanju z ZD Metlika in fizioterapije, delovne terapije ter organiziramo različne prostočasne aktivnosti.
  • Uporabniki imajo na razpolago tudi dodatne storitve, kot so storitve pedikure, frizerske storitve, storitve bifeja, prevozi, storitve šivilje.
  • Za zunanje uporabnike pripravljamo malice, kosila, dietno prehrano, prevoz kosil na dom in storitve pralnice.

Zavedamo se, da mora izhajati razvijanje novih vsebin in oblik dela v Domu iz potreb, želja in zmožnosti ljudi, saj se razlikujemo glede pričakovanj, navad in značajskih lastnostih, zato smo v drugi polovici leta 2014 uspešno vzpostavili dva nova modela dela za posebno obliko varstva: segregiran model dela z osebami, ki imajo bolezen demenco, v katerega je že vključenih 42 uporabnikov. Z izgradnjo dislocirane enote s kapaciteto 60 postelj smo izboljšali njihov bivalni standard. Enota je pričela z delovanjem koncem oktobra 2014.
Na novo je bil vpeljan tudi integriran model dela za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo posebno obliko varstva. Na razpolago imamo 24. postelj.

V naslednjih letih bomo izboljšali pogoje bivanja in življenja v zavodu z ukinitvijo podstandardne sobe, preureditvijo bivalnih in vseh skupnih prostorov ter z obnovo obstoječe zgradbe, ki jo bomo tudi energetsko sanirali. Želimo razširiti dejavnosti skladno s potrebami okolja, s ponudbo dnevnega centra, začasnega bivanja, programom priprave na starost in z izvajanjem novih ponudb tržnih dejavnosti. Posodobili bomo organizacijo dejavnosti, tako da bo Dom postal center za pomoč starejšim.

Verjamemo, da nam bo uspelo uresničiti zadane si cilje. Veseli bomo.

Direktorica:
Ivica Lozar, dipl. oec.