Dom starejših občanov Metlika

ORGANIZACIJSKE ENOTE

Splošna služba

 • poslovanje in upravljanje zavoda
 • strokovno delo
 • administrativna in kadrovska dela
 • socialno delo

Služba za zdravstveno nego in oskrbo

 • zagotavljanje  zdravstvenega varstva
 • izvajanje zdravstvene nege in rehabilitacije
 • fizična pomoč in socialna oskrba
 • varstvo starostnikov
 • zagotavljanje terapevtskih in rekreativnih aktivnosti

Služba prehrane in nabave živil

 • priprava starosti in zdravstvenemu stanju stanovalcev primerno prehrano
 • strežba hrane
 • nabava potrebnega materiala in sredstev

Tehnično pomožna služba

 • vzdrževanje objektov, prostorov, opreme in perila
 • receptorska služba

Finančna služba

 • izvajanje finančno-računovodskih nalog