Razpis za dobavo lesenih pelet

Na podlagi 40. Člena zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), Dom starejših občanov Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za javno naročilo »Dobava lesenih pelet po razredu lastnosti A1, po standardu SIST EN 14961-2, z vpihom v zalogovnik za dve leti« (v nadaljevanju: javno naročilo). Gre za naročilo, ki se vodi po odprtem postopku.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PREDRAČUN

ESPD PELETI