Razpis za dobavo obvezilnih materialov in oblog za oskrbo ran ter dezinfekcijskih in zaščitnih sredstev

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), Dom starejših občanov Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za javno naročilo »Dobava obvezilnih materialov in oblog za oskrbo ran ter dezinfekcijskih in zaščitnih sredstev«. Gre za naročilo, ki se vodi po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Razpis

Obrazec