Dom starejših občanov Metlika

Vizija do leta 2023

Spoštovani,

nekaj mesecev je minilo, odkar sem bila imenovana za direktorico Doma starejših občanov Metlika, pa se mi zdi kot, da bi bilo včeraj. Še danes se spominjam svojih občutkov in čustev, ki so me prevevali ob imenovanju: » Ali sem se prav odločila, ko sem sprejela izziv za vodenje tako velike ustanove v času nenehnih družbenih, političnih in gospodarskih sprememb? V času velikih demografskih sprememb, ki žal ni naklonjen starejšim in tistim, ki skrbimo zanje na jesen življenja? Kako bo? Se bom znašla v ustanovi, kjer je že vse utečeno, kjer praktično nikogar ne poznam? Bodo zaposleni vzeli za svoje spremembe, ki jih bom prinesla kot nov veter? Bom sama znala prisluhniti in ohraniti dobro, a hkrati smelo zreti v prihodnost? Kje in kako začeti? Bom imela čas za vse, kar želim narediti? Bom šla prehitro ali prepočasi? Bodo sodelavci prepoznali mojo pozitivno namero, srčnost, strokovnost? Bom znala jaz videti vse dobro in iz njih izvabiti speče potenciale ter jih slišati?«

Da, danes sem prepričana, da sem se odločila prav.

Kot direktorica sem odgovorna za vizionarski pogled v prihodnost, za strateške zadeve, za veliko sliko.

Vodenje si sama predstavljam kot usmerjanje, koordiniranje kompetentnih zaposlenih, kar zaposleni v DSO Metlika definitivno so. Njihova empatija in pripravljenost skrbeti za starostnike v duhu pomoči in zagotavljanja življenjskih potreb je za delo v domu ključnega pomena. Vodenje pomeni tudi povezovanje različnih interesov, znanj, sposobnosti, pričakovanj …, vse z enim samim ciljem – da skupaj uresničujemo naše plemenito poslanstvo.

Vodenje zame ne pomeni avtoritarnega delegiranja nalog, pač pa doseganje dogovorov in odločitev s posvetovanjem, dogovarjanjem in upoštevanjem izkušenih, odgovornih in usposobljenih sodelavcev. Verjamem, da dolgoletne izkušnje zaposlenih lahko veliko pripomorejo k uvajanju sprememb, če so podkrepljene s pripravljenostjo upoštevati novo sprejete dogovore in postavljena pravila. Skratka izkušnje in nov, svež veter sta zmagovita kombinacija dobrega vodenja doma, usmerjanja zaposlenih, izvajanja delovnih procesov. SKUPAJ SMO MOČNEJŠI IN SKUPAJ DEFINITIVNO ZMOREMO VEČ. Pri svojem delu drug drugega dopolnjujemo, se od drug drugega učimo in dosegamo neizmerno sinergijo – ZADOVOLJNI SO VSI VKLJUČENI.

Ni nujno, da je vsaka odločitev, ki jo sprejmemo,  pravilna, je pa v danem trenutku edina možna in nam omogoča učenje, spreminjanje in popravljanje (po bitki je namreč lahko biti general).

Moja vizija je, da so vsi zaposleni  – vsi moji sodelavci aktivno vključeni v oblikovanje in načrtovanje sprememb ter delovnih procesov v domu in za svoje odločitve smo dolžni sprejeti odgovornost. Odgovornost je naša pravica in dolžnost.

Posebej želim poudariti, da je vsak od nas potreben za delovanje doma in da s svojimi lastnostmi, znanjem in izkušnjami sestavljamo mozaik uspešnih zaposlenih in s tem tudi kvalitetnega zagotavljanja storitev. Pomemben je vsak posameznik, saj je tim toliko močan, kot je njegov najšibkejši člen.

Samo zadovoljen tim lahko ponuja največ. Obljubljamo vam, da se bomo potrudili in nudili drugi dom našim stanovalcem. Kaj vse vam lahko nudimo, najdete na strani Kakovost bivanja. Za vse vaše predloge pa smo vam kadarkoli na voljo.

 

Direktorica:

Ivica Lozar, dipl. oec.