Dom starejših občanov Metlika

Javna naročila 2018

SEZNAM EVIDENČNIH JAVNIH NAROČIL NAD 10.000 EUR BREZ DDV ZA LETO 2018

Zap. št.
Področje javnega naročanja

Vrsta predmeta

Navedba predmeta (opis)


Vrednost (brez DDV v EUR)


Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)
1.
splošno področje

blago

nakup avtomobila Suzuki

18.278

AVTOHIŠA KRIŽIŠNIK D.O.O.
2.
splošno področje
blago
parno konvekcijska peč

16.995

GASTRONOMIK D.O.O.
3.splošno področje
storitev
izdelava projektne dokumentacije

17.917

EURO TEHNIK D.O.O.