Dom starejših občanov Metlika

KONTAKTNI PODATKI

NASLOV

DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA

MESTNI TRG 16

8330 METLIKA

DIREKTORICA

Ivica Lozar, dipl. oec.

Tel. št.: 07/30-63-151

Mobilna št.: 041/604-344

E-pošta: direktor@dso-metlika.si

RECEPCIJA

Tel. št.: 07/30-63-140

Mobilna št.: 030/650-131

E-pošta: recepcija@dso-metlika.si

TAJNIŠTVO

Suzana Bahor, poslovna sekretarka

Tel. št.: 07/30-63-154

Faks: 07/30-63-150

E-pošta: tajnistvo@dso-metlika.si

SPLOŠNA SLUŽBA

Ines Jakljevič in Tina Brodarič, strokovna sodelavka

Tel. št.: 07/30-63-160

E-pošta: splosna.sluzba@dso-metlika.si

SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

Jerneja Šterk, namestnica direktorice za področje ZNO

Tel. št.: 07/30-63-145

Mobilna št.: 040/188-231

E-pošta: namestnik.direktorja.zno@dso-metlika.si

Vodja tima

Maja Govednik, dipl. med. sestra

Mobilna št.: 030/264-634

E-pošta: vodja.tima.ms@dso-metlika.si

Simeon Šimec, dipl. zdrav.

Mobilna št.: 030/486-653

E-pošta: vodja.tima.dz@dso-metlika.si

Tina Planinc, dipl. med. ses.

Mobilna št.: 040 865 700

E-pošta: tina.planinc@dso-metlika.si

Ambulanta

Tel. št.: 07/30-63-149

Mobilna št.: 040/188-238

E-pošta: ambulanta@dso-metlika.si

Delovna terapija

Nataša Špehar in Jana Žura, delovna terapevtka

Mobilna št.: 040/188-235

E-pošta: delovna.terapija@dso-metlika.si

Fizioterapija

E-pošta: fizioterapija@dso-metlika.si

SOCIALNA SLUŽBA

Irena Štular-Franjković, socialna delavka

Tel. št.: 07/30-63-146

Mobilna št.: 030 486 651

E-pošta: socialna.sluzba@dso-metlika.si

Sandi Adlešič, socialni delavec

Tel. št.: 07/30-63-147

Mobilna št.: 040/188-232

E-pošta: sandi.adlesic@dso-metlika.si

E-pošta za pošiljanje vlog: vloge@dso-metlika.si

FINANČNA SLUŽBA

Duška Matjašič, vodja finančne službe

Tel. št.: 07/30-63-142

E-pošta: racunovodstvo@dso-metlika.si

Blagajna

Renata Potočnik

Tel. št: 07/30-63-143

SLUŽBA PREHRANE IN NABAVE ŽIVIL

Jani Matkovič, vodja prehrane

Tel. št.: 07/30-63-155

Mobilna št.: 040/188-234

E-pošta: vodja.prehrane@dso-metlika.si

TEHNIČNO POMOŽNA SLUŽBA

Ivanka Brajkovič, vodja tehnične službe

Tel. št.: 07/30-63-153

Mobilna št.: 040/709-491

E-pošta: vodja.tehnicne.sl@dso-metlika.si

POMOČ NA DOMU

Irena Vrščaj, vodja programa demenc in PND

Mobilna št.: 040/188-237

E-pošta: irena.vrscaj@dso-metlika.si

Socialne oskrbovalke za pomoč na domu:

Mobilna št.: 030 462 096 (Irena Reba)

Mobilna št.: 030 462 093 (Jacqueline Radovanović)

Mobilna št.: 030 462 098 (Anica Gršič)

DISLOCIRANA ENOTA

NASLOV

DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA

ČRNOMALJSKA CESTA 19

8330 METLIKA

Irena Vrščaj, vodja programa demenc in PND

Mobilna št.: 040/188-237

E-pošta: irena.vrscaj@dso-metlika.si

Vodja tima DE

Ivana Miketič, medicinska sestra vodja tima

Mobilna št.: 040/188-233

E-pošta: ivana.miketic@dso-metlika.si

Ambulanta DE

Tel. št.: 07/30-63-162

Mobilna št.: 040/709-490

E-pošta: ambulanta.de@dso-metlika.si