Dom starejših občanov Metlika

Kontakt

DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA

MESTNI TRG 16
8330 METLIKA

RECEPCIJA :

07 30 63 140

TAJNIŠTVO:

07 30 63 154

Faks: 07 30 63 150

Email: tajnistvo@dso-metlika.si

DIREKTORICA

Direktorica:

Ivica Lozar, dipl. oec.

07 30 63 151   041 604 344

Email: direktor@dso-metlika.si

SPLOŠNA SLUŽBA

Tina BRODARIČ

 07 30 63 160

Email: splosna.sluzba@dso-metlika.si

SOCIALNA SLUŽBA

Irena ŠTULAR- FRANJKOVIĆ

07 30 63 147

040 188 232

Email: socialna.sluzba@dso-metlika.si

 

 ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA

Vodja tima:

Mojca ADLEŠIČ

07 30 63 161

030 264 634

Email:mojca.adlesic@dso-metlika.si

Ambulanta  Mestni trg  16 :

040 188 238

07 30 63 149

Email :ambulanta@dso-metlika.si

FINANČNA SLUŽBA

Vodja finančne službe:

Duška MATJAŠIČ

 07 30 63 142

Email: racunovodstvo@dso-metlika.si

Blagajna:

Renata POTOČNIK

07 30 63 143

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 14.00

SLUŽBA PREHRANE IN NABAVE

Vodja  prehrane in nabave:

Jani MATKOVIČ

07 30 63 155

 

TEHNIČNA POMOŽNA SLUŽBA

Vodja tehnične pomožne službe:

Ivanka BRAJKOVIČ

07 30 63 153

POMOČ NA DOMU

Koordinator pomoči na domu:

Irena VRŠČAJ

040 796 290

040 188 237

Email: irena.vrscaj@dso-metlika.si

Socialne oskrbovalke za pomoč na domu:

040 865 700

 

DISLOCIRANA ENOTA

Črnomaljska cesta 19,

8330 Metlika

Vodja programa  demence :

Irena VRŠČAJ

040 188 237

Email: irena.vrscaj@dso-metlika.si

 

Vodja tima v DE:

Ivana MIKETIČ

040 188 233

Email : ivana.miketic@dso-metlika.si

 

 Ambulanta v DE:

07 30 63 162

040 709 490