KONTAKTNI PODATKI
Dom starejših občanov Metlika

KONTAKTNI PODATKI

DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA
MESTNI TRG 16
8330 METLIKA

Ivica Lozar, direktorica

T: 07/30-63-151

M: 041/604-344

E: direktor@dso-metlika.si

RECEPCIJA

T: 07/30-63-140

E: recepcija@dso-metlika.si

TAJNIŠTVO

Suzana Bahor, poslovna sekretarka

T: 07/30-63-154

E: tajnistvo@dso-metlika.si

SPLOŠNA SLUŽBA

Tina Brodarič, strokovna sodelavka

T: 07/30-63-160

E: splosna.sluzba@dso-metlika.si

Ines Jakljevič, strokovna sodelavka

T: 07/30-63-152

E: ines.jakljevic@dso-metlika.si

SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

Jerneja Šterk, namestnica direktorice za področje ZNO

M: 040/188-231

E: namestnik.direktorja.zno@dso-metlika.si

Vodja tima

Maja Govednik, vodja tima

M: 030/264-634

E: vodja.tima.ms@dso-metlika.si

Simeon Šimec, vodja tima

M: 030/486-653

E: vodja.tima.dz@dso-metlika.si

Tina Planinc, vodja tima

M: 040/865-700

E: tina.planinc@dso-metlika.si

Ambulanta

T: 07/30-63-149

M: 040/188-238

E: ambulanta@dso-metlika.si

Delovna terapija

Nataša Špehar in Maja Opačak, delovna terapevtka

M: 040/188-235

E: delovna.terapija@dso-metlika.si

Fizioterapija

E: fizioterapija@dso-metlika.si

SOCIALNA SLUŽBA

Irena Štular-Franjković, socialna delavka

T: 07/30-63-146

M: 030/486-651

E: socialna.sluzba@dso-metlika.si

Sandi Adlešič, socialni delavec

T: 07/30-63-147

M: 040/188-232

E: sandi.adlesic@dso-metlika.si

E-pošta za pošiljanje vlog: vloge@dso-metlika.si

RAČUNOVODSTVO

Duška Matjašič, vodja finančne službe

T: 07/30-63-142

E: racunovodstvo@dso-metlika.si

KUHINJA

Jani Matkovič, vodja prehrane in nabave

M: 040/188-234

E: vodja.prehrane@dso-metlika.si

DISLOCIRANA ENOTA

DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA
ČRNOMALJSKA CESTA 19
8330 METLIKA

RECEPCIJA DE

M: 030/650-131

E: recepcija@dso-metlika.si

Irena Vrščaj, vodja programa demenc in pomoči na domu

M: 040/188-237

E: irena.vrscaj@dso-metlika.si

Vodja tima DE

Ivana Miketič, vodja tima

M: 040/188-233

E: ivana.miketic@dso-metlika.si

Ambulanta DE

T: 07/30-63-162

M: 040/709-490

E: ambulanta.de@dso-metlika.si