Izjava o dostopnosti
Dom starejših občanov Metlika

Izjava o dostopnosti

Dom starejših občanov Metlika (v nadaljevanju DSO Metlika) se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča http://www.dso-metlika.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 in nasl.).

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče DSO Metlika, ki se nahaja na spletnem naslovu http://www.dso-metlika.si/.

Pri posodabljanju naše spletne strani sledimo smernicam WCAG (angl. Web Content Acessibility Guidelines), ki se delijo na tri ravni Skladne vsebine: A, AA in AAA. Trudimo se biti skladni najmanj z ravnijo AA, katera je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
 • grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi,
 • navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z uporabo smernih tipk na tipkovnici (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške).

Stopnja skladnosti

Spletna stran DSO Metlika je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost našega spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu pa nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti zaradi tehničnih omejitev, ki niso ali pa so delno skladni z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Primeri takih vsebin so:

 • večje, kompleksne tabele s podatki,
 • vsebina v formatih, za katere je potreben prenos na napravo,
 • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
 • barvna shema spletne strani, ki je skladna s CGP (celostno grafično podobo),
 • programsko generirane slike in teksti, ki jim ni možno dodati alternativnega opisa.

Omogočamo vam, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drugačen način (lahko nam pišete po navadni ali elektronski pošti – kontaktni podatki so navedeni spodaj).

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena dne 07. 07. 2022 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Veseli bomo informacij o uporabniški izkušnji na našem spletišču, kot predlogov o morebitnih dodatnih prilagoditvah spletnega mesta.

V primeru ugotovitve neskladnosti vsebine spletišča z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, nam lahko posredujete informacije na spodaj navedene načine, mi pa jih bomo skušali izboljšati:

 • po elektronski pošti: tajnistvo@dso-metlika.si
 • po telefonu: 07/30-63-151
 • pisno na naslov: Mestni trg 16, 8330 Metlika

Na obvestilo ali zahtevo bomo odgovorili v osmih (8) dneh od prejema obvestila. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja vsebin našega spletišča od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo. Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji inšpekcije za informacijsko družbo. Njihovi kontaktni podatki so:

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška 21
1000 Ljubljana
T: 01/47-88-384
F: 01/47-88-331
E: gp.ijs@gov.si
W: www.ijs.gov.si