Center aktivnosti Srebrni dvor

Splošno: Status: faza 1. v teku Viri financiranja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja začetek : marec 2018 predvideni zaključek : junij 2019 Nosilec projekta: Dom starejših občanov Metlika Ostali partnerji v projektu: Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto Jazon,…

Razpis za energetsko sanacijo

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), Dom starejših občanov Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo…

Razpis za dobavo lesenih pelet

Na podlagi 40. Člena zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), Dom starejših občanov Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za javno naročilo »Dobava lesenih pelet po…