Kakovost bivanja

V domu se trudimo našim uporabnikom zagotavljati kar najvišjo kakovost bivanja, saj je dobro počutje in splošno zadovoljstvo zelo pomembno za nas, za svojce in v največji meri seveda za uporabnike.

S tem razlogom v domu redno izvajamo vrsto različnih aktivnosti, s katerimi naše stanovalce izobražujemo, povezujemo in zabavamo. V sklopu domu izvajamo veliko različnih interesnih dejavnosti, kot je naprimer folklorna skupina, pevski zbor, literarni krožek in podobne.

Redno s stanovalci tudi sestankujemo, saj so nam pomembni njihovi predlogi za izboljšanje in želje. Vključujemo jih tudi v oblikovanje jedilnikov in svet stanovalcev.

Z zbiranjem informacij po modelu E-Qalin lahko vidimo kako zadovoljni so naši zaposleni, svojci in uporabniki doma ter nato izboljšujemo področja, kjer je to potrebno.