Dom starejših občanov Metlika

O nas

DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA: POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA 2023

POSLANSTVO

Starejšim od 65 let, ki zaradi bolezni, starosti ali demence ne zmorejo sami skrbeti zase, so brez svojcev ali osamljeni, ter mlajšim od 65 let s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju, nudimo kakovostno bivanje ter prehrano, prilagojeno starosti in njihovim boleznim.

Pomagamo jim pri osebni higieni ter jim omogočamo fizio in delovno terapijo ter osnovne zdravstvene usluge.

Skrbimo za njihovo aktivno preživljanje časa, in medgeneracijsko druženje z namenom zagotavljanja dobrega počutja in ohranjanja čim večje samostojnosti.

Zunanjim uporabnikom nudimo pomoč pri osebni higieni, osnovno čiščenje bivalnih prostorov, zdrava kosila, prevoz do zdravnika in trgovine ter pomoč pri  opravkih. Vzamemo si čas za prijazen klepet.

VREDNOTE

 1. TIMSKO DELO

Z dobro organiziranostjo in medsebojnim sodelovanjem dosegamo skupne cilje. Verjamemo v prispevek vsakega posameznika za dobro delovanje tima, zato se med seboj pohvalimo in si izrekamo konstruktivno kritiko. Držimo se dogovorov, si pomagamo in delujemo po načelu solidarnosti Vsi za enega, eden za vse.

 1. KOMUNIKACIJA

Razumevanje drug drugega je za naše dobre odnose in učinkovito delo zelo pomembno, zato se med seboj poslušamo. Aktivno izražamo in sprejemamo različna mnenja, stališča, predloge, ideje, želje in potrebe. Pogovarjamo se v mirnem in spravljivem tonu ter v preprostem jeziku. Povemo tisto, kar mislimo in z jasnimi navodili o poteku dela poskrbimo za točen prenos informacij. Če česa ne znamo, zastavimo vprašanja.

 1. ETIČNOST

Delujemo pošteno in pravično ter smo strpni drug do drugega. Vredni smo zaupanja, zato spoštujemo zasebnost stanovalcev in skrbimo za ohranjanje njihovega dostojanstva.  Zaupamo svojim sodelavcem, ker zaupamo samim sebi.

 1. ODGOVORNOST

Pri svojem delu smo vestni in zanesljivi. Za delo in napake prevzemamo odgovornost, jih popravljamo po najboljših močeh ter se iz njih učimo. Sprejemamo dobronamerno konstruktivno kritiko in predloge za izboljšanje ter jih upoštevamo pri nadaljnjem delu.

 1. ZNANJE

Smo uspešni strokovnjaki na svojem področju, kar je učinek usposabljanja, dolgoletnega dela in izkušenj. Svoje znanje prenašamo na sodelavce ter ga nadgrajujemo z nenehnim učenjem. Drug drugega spodbujamo k učenju ter osebnemu in strokovnemu razvoju.

 1. ZADOVOLJSTVO

Svoje poslanstvo opravljamo z dobro voljo in nasmehom na obrazu. Smo pozitivno naravnani do dela, uporabnikov, svojcev in sodelavcev. Veselimo se ob dobro opravljenem delu in smo hvaležni za priporočila zadovoljnih uporabnikov.

 1. PREDANOST

Našo predanost poklicu, organizaciji, uporabnikom, svojcem in sodelavcem izkazujemo z naklonjenostjo, srčnostjo in prijaznostjo. Tako zaznavamo njihove potrebe, želje, vrednote, čustva in občutke ter jih upoštevamo po najboljših močeh. Naše delo je naše poslanstvo – naši uporabniki, svojci in sodelavci to prepoznajo po občutku varnosti, sprejetosti in spoštovanju.

VIZIJA 2023

Leta 2023 smo v regiji prepoznavni po visoko kakovostni negi in oskrbi, kar izkazujemo s certifikatom kakovosti E-Qalin  in Certifikatom demence.

Uporabnikom nudimo kakovostno hrano, ki jo pripravljamo iz sestavin z okoliških kmetij, dopoldansko varstvo in terapijo z živalmi. S pomočjo različnih društev in prostovoljcev – družabnikov organiziramo celodnevne aktivnosti.

S pomočjo evropskih sredstev smo preuredili obstoječe bivalne prostore v skladu s standardi, povečali kapacitete za 20 postelj in v gradu uredili sobe za nepomične stanovalce. V pritličju doma smo uredili ambulanto, prostor za delovno in fizioterapijo ter dopoldansko varstvo. Imamo novo, sodobno pralnico z dvigalom.

Pridobili smo polni certifikat Družini prijazno podjetje. Zaposleni najmanj 2 x tedensko telovadimo, nekajkrat  letno se družimo na piknikih, strokovnih ekskurzijah in športnih igrah ter prepevamo v mešanem pevskem zboru Vitice, kamor smo povabili tudi pevce iz lokalnega okolja.

Zunanjim in notranjim uporabnikom v lastnih prostorih nudimo plačljive storitve: pedikuro, frizerske storitve, fizio in delovno terapijo, manjša šiviljska popravila in storitve pranja, aromatične kopeli ter praznovanje rojstnih dni.

NAČELA UČINKOVITEGA KOMUNICIRANJA IN MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA

 1. SPOŠTUJEMO DRUG DRUGEGA.
 2. SMO POZITIVNO NARAVNANI DO DELA, STANOVALCEV, SVOJCEV IN SODELAVCEV.
 3. ZASTAVLJAMO IN STREMIMO K SKUPNIM CILJEM.
 4. DRŽIMO SE DOGOVOROV.
 5. AKTIVNO IZRAŽAMO IN SPREJEMAMO RAZLIČNA MNENJA, PREDLOGE IN IDEJE.
 6. SLIŠIMO SE IN SE POSLUŠAMO.
 7. POGOVARJAMO SE V MIRNEM IN SPRAVLJIVEM TONU, V PREPROSTEM JEZIKU TER Z NASMEHOM NA OBRAZU.
 8. POVEMO TISTO, KAR MISLIMO.
 9. POSKRBIMO ZA TOČEN PRENOS INFORMACIJ.
 10. DAJEMO JASNA NAVODILA O POTEKU DELA.
 11. ČE ČESA NE ZNAMO, ZASTAVIMO VPRAŠANJA.
 12. POHVALIMO SE IN SI POMAGAMO.

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA