DSO Metlika

O nas

Vizija do leta 2028

Spoštovani,

cilji in vizija, ki smo si jih zastavili skupaj z zaposlenimi v začetku prejšnjega mandata (2018–2023), so bili izpeljani, večina od njih je tudi zaključeni:

  • izvajanje sistema kakovosti E-Qalin in pridobitev certifikata,
  • izdelava mansarde v enoti z integralnimi in lastnimi sredstvi in pridobitev 24 mest,
  • prenova stavbe na Mestnem trgu z evropskimi in lastnimi sredstvi ter ureditev po standardih in normativih,
  • izdelava nove pralnice v enoti,
  • sanacija tople sanitarne vode.

Kljub vsem naložbam in projektom, ki smo jih izpeljali v tem obdobju, smo se zaposleni z vso svojo empatijo in pripadnostjo trudili ostati v pomoč svojim stanovalcem in tudi njihovim sorodnikom.

Še danes se spominjam svojih občutkov in čustev, ki so me prevevali ob imenovanju: »Ali sem se prav odločila, ko sem sprejela izziv za vodenje tako velike ustanove v času nenehnih družbenih, političnih in gospodarskih sprememb? V času velikih demografskih sprememb, ki žal ni naklonjen starejšim in tistim, ki skrbimo zanje v jeseni življenja? Kako bo? Se bom znašla v ustanovi, kjer je že vse utečeno, kjer praktično nikogar ne poznam? Bodo zaposleni vzeli za svoje spremembe, ki jih bom prinesla kot nov veter? Bom sama znala prisluhniti in ohraniti dobro, a hkrati smelo zreti v prihodnost? Kje in kako začeti? Bom imela čas za vse, kar želim narediti? Bom šla prehitro ali prepočasi? Bodo sodelavci prepoznali mojo pozitivno namero, srčnost, strokovnost? Bom znala jaz videti vse dobro in iz njih izvabiti speče potenciale ter jih slišati?«

Da, danes sem prepričana, da sem se odločila prav. Kot direktorica sem odgovorna za vizionarski pogled v prihodnost, za strateške zadeve, za veliko sliko. Vodenje si sama predstavljam kot usmerjanje, koordiniranje kompetentnih zaposlenih, kar zaposleni v DSO Metlika zagotovo so. Njihova empatija in pripravljenost skrbeti za starostnike v duhu pomoči in zagotavljanja življenjskih potreb je za delo v domu ključnega pomena. Vodenje pomeni tudi povezovanje različnih interesov, znanj, sposobnosti in pričakovanj, vse z enim samim ciljem – da skupaj uresničujemo svoje plemenito poslanstvo. Vodenje zame ne pomeni avtoritarnega delegiranja nalog, pač pa doseganje dogovorov in odločitev s posvetovanjem, dogovarjanjem in upoštevanjem izkušenih, odgovornih in usposobljenih sodelavcev. Verjamem, da lahko dolgoletne izkušnje zaposlenih veliko pripomorejo k uvajanju sprememb, če so podkrepljene s pripravljenostjo upoštevati novo sprejete dogovore in postavljena pravila. Skratka, izkušnje in nov, svež veter sta zmagovita kombinacija za dobro vodenje doma, usmerjanje zaposlenih in izvajanje delovnih procesov.

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI IN SKUPAJ ZAGOTOVO ZMOREMO VEČ.

Pri svojem delu drug drugega dopolnjujemo, se drug od drugega učimo in dosegamo neizmerno sinergijo – zadovoljni smo vsi vključeni. Ni nujno, da je vsaka odločitev, ki jo sprejmemo, pravilna, je pa v danem trenutku edina možna in nam omogoča učenje za sprejemanje prihodnjih odločitev.

Moja vizija je, da so vsi zaposleni – vsi moji sodelavci – aktivno vključeni v oblikovanje in načrtovanje sprememb ter delovnih procesov v domu. Zagovarjam, da smo za svoje odločitve dolžni sprejeti odgovornost. To je naša pravica in dolžnost.

Posebej poudarjam, da je vsak od nas potreben za delovanje doma in da s svojimi lastnostmi, znanjem in izkušnjami sestavljamo mozaik uspešnih zaposlenih in s tem tudi kakovostnega zagotavljanja storitev. Pomemben je vsak posameznik, saj je ekipa močna toliko, kot je močen njen najšibkejši člen. Samo zadovoljna ekipa lahko ponuja največ. Obljubljamo vam, da se bomo potrudili in svojim stanovalcem nudili drugi dom.

Kaj vse nudimo, najdete na strani Kakovost bivanja. Za vse vaše predloge pa smo vam kadarkoli na voljo.

VIZIJA DO LETA 2028

DSO Metlika bo do leta 2028 v regiji prepoznaven po visokokakovostni negi in oskrbi, kar dokazujeta tudi pridobljena certifikata kakovosti E-Qalin in Certifikat za demenco. Uporabnikom že danes zagotavljamo kakovostno hrano, ki jo pripravljamo iz sestavin z okoliških kmetij, dopoldansko varstvo in terapijo z živalmi pa bomo zagotavljali v prihodnje. S pomočjo različnih društev in prostovoljcev – družabnikov – organiziramo celodnevne aktivnosti, kar bomo izvajali tudi v prihodnosti.

Z evropskimi sredstvi bomo obnovili enoto Komenda in pridobili prostore za upravo, sodobno telovadnico, prostor za delovno terapijo, frizerski salon in prostore za dnevno varstvo.

Prenovili bomo kuhinjo.

Pridobili bomo certifikat Družini prijazno podjetje. Za zaposlene bomo najmanj dvakrat tedensko organizirali telovadbo, nekajkrat letno se bomo družili na piknikih, strokovnih ekskurzijah in športnih igrah ter sodelovali z lokalnim okoljem.

Dom bo zagotavljal središče za starejše, tako za stanovalce kakor tudi za občane občine Metlika v obliki dolgotrajne oskrbe.

Direktorica: Ivica Lozar, dipl. oec.

34+ Uspešnih projektov
172 Postelj
100% Udobje in oskrba
70+ Let izkušenj
Skrb za starejše

Ljubeča oskrba starejših

vaši svojci bodo v dobrih rokah

Naša priznanja in certifikati

dots dots

kaj drugi menijo o nas

Mnenja stanovalcev in svojcev

Spoštovani, po smrti moje mame, Antonije Šali, bi se vam rada zahvalila za ves trud in delo, ki ste ga vložili, da je zadnjih 7 mesecev življenja preživela na človeku dostojen način. Najprej sploh hvala, da ste jo sprejeli, ko smo zanjo res nujno potrebovali oskrbo. Včasih pač življenje ne gre čisto po načrtu, zato mi nismo imeli nikjer rezervacije. Hvala res vsem zaposlenim, ki ste jo negovali, hranili, zdravili, spoštovali. Hvala tudi za prijaznost, nasmehe in spodbudne besede. Ni mi bilo lahko, ker smo jo dali v DSO, bila pa sem pomirjena, ko sem spoznala vaše okolje in zaposlene. Še enkrat - iskrena hvala, tudi v bratovem imenu, vam in vsem zaposlenim. Dušanka Faleskini, Straža, januar 2024

Dušanka Faleskini

Mnenje svojca

Spoštovani, v prejšnjem tednu se je od nas poslovila naša tama, gospa Ana Logar. Tama je preživela zadnjih deset mesecev v vašem domu, kamor smo jo premestili iz domače oskrbe. Moram reči, da smo jo obiskovali večkrat tedensko in spremljali vaše delo. Mi in tama smo bili zelo zadovoljni z vašo ponudbo, storitvami, strokovnostjo, prijaznostjo,... Tama se ni nikoli pritoževala nad zaposlenimi, vedno je vse pohvalila, prav prijetno se je počutila v vašem domu. Najbolj pa je pohvalila kuhinjo, saj je bila po poklicu kuharica. Vaših negovalk na terenu, ki so tamo obiskovale na domačem domu pred prihodom k vam in še pred tem ji dostavljale kosila, se je tama vedno razveselila in komaj čakala njihov prihod. Vsem zaposlenim želim reči HVALA, ker ste skrbeli za našo tamo do zadnjega dneva, predvsem pa za srčnost sester, ki so bile ob njej zadnje ure. Izvrstno opravljate delo in naj tako tudi ostane! Ana Logar, vnukinja Metlika; 15.1.2024

Ana Logar

Mnenje svojcev

Pohvala za vse zaposlene v DE Metlika. Hvala za požrtvovalno delo, za izraženo skrb, nego ... Vsi, prav cela ekipa si zasluži odlično oceno. Hvala tudi socialnemu delavcu Sandiju. Želim vam uspešno delo še naprej! Zaradi vas vseh mi je življenje precej lažje in prijetnejše.

Ivan Štravs

Mnenje stanovalca

Izredna pohvala za fizioterapevtko Natašo, za ves njen trud. Pomagala nam je pri selitvi v obeh domovih... Prav tako je zelo srčna, topla, prijazna in vedno pripravljena na pomoč... Ima neverjetne organizacijske sposobnosti ter moč in voljo, da naredi prav vse, da se mi počutimo prijetno... Uspehi njenega dela se že vidijo tudi v mojem gibanju in hoji. Želim ji vse najboljše in še enkrat hvala.

Ivan Štravs

Mnenje stanovalca

Spoštovana gospa direktorica, ga. Ivica Lozar, v mojem imenu in v imenu mojih dveh bratov, Jože in Ivan Romšek, se vam prav lepo zahvaljujem za vso skrb in nego, ki jo je bila deležna naša pokojna mama Marija Smolej. Res lepih, polnih pet let je preživela v vašem domu v dislocirani enoti. Življenje se ji je s prihodom v dom korenito spremenilo in kljub bolezni, ki je z dneva v dan močno napredovala, je bila srečna, zadovoljna in vesela do konca svojega življenja. Za Vaš dom in vse Vaše zaposlene nimamo niti ene slabe besede za povedat. Res ste lepo skrbeli zanjo, za kar smo Vam iskreno hvaležni. Hvala še enkrat za vse in ostanite še naprej tako zelo prijazen dom do starostnikov. S prijaznimi pozdravi.

Darja Pšeničnik in Jože ter Ivan Romšek

Mnenje svojcev