DSO Metlika

Upravljanje kakovosti v DSO Metlika

V domu se trudimo našim stanovalcem zagotavljati kar najvišjo kakovost bivanja, saj je dobro počutje in splošno zadovoljstvo zelo pomembno za nas, za svojce in v največji meri seveda za stanovalce. S tem razlogom v domu redno izvajamo vrsto različnih aktivnosti, s katerimi naše stanovalce izobražujemo, povezujemo in zabavamo. S stanovalci vodimo po nadstropjih redne mesečne sestanke, na katerih rešujemo sprotna vprašanja, sprejemamo njihove predloge za izboljšanje ter njihove želje. Stanovalci sodelujejo tudi pri oblikovanju jedilnikov in v Svetu stanovalcev. V sklopu doma so stanovalcem na voljo fizioterapevt, delovni terapevt, frizer, pediker. Stanovalci, svojci in zaposleni lahko preko anket o zadovoljstvu izražajo svoja mnenja, zadovoljstva in podajajo predloge, pripombe.

Raziskave zadovoljstva potekajo pri nas v domu vsako leto. Ugotavljanje in spremljanje kakovosti zadovoljstva je že nekaj let del stalne naloge zavoda. Uporabljen anketni vprašalnik je standardiziran in ga uporabljajo tudi v drugih domovih za starejše, kar nam omogoča spremljanje trendov. Vprašalnik zajema bistvene sestavine zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu, stanovalcev z bivanjem v domu, svojcev z bivanjem in storitvami v domu, naročnikov kosil s hrano in uporabnikov pomoči na domu s storitvami. Vsi zbrani rezultati in informacije so osnova za nenehno izboljševanje in povečanje zadovoljstva vseh akterjev ter izvedbo ustreznih preventivnih in korektivnih ukrepov.

Svoja prizadevanja in dobre prakse smo želeli preveriti tudi skozi proces zunanje certifikacijske presoje, ki je bila za našo ustanovo prva. Vsebinski izraz kakovosti se je tako poplačal s pridobitvijo certifikata E-Qalin v aprilu 2023, ki je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega varstva. Sodelovanje, možnost iskanja skupne rešitve in uvedba spremembe s pravo podporo, je bistvenega pomena za dobre odnose oziroma zadovoljstvo v domu.

Več o upravljanju kakovosti v domovih za starejše si lahko preberete v spletnem časopisu »E-Qalin novičnik«, ki izide dvakrat letno, v katerem objavijo ključne dogodke, dosežke in informacije, ki se tičejo upravljanja kakovosti po modelu E-Qalin.

V zadnji številki novičnika pa so vključili tudi naše razmišljanje o upravljanju kakovosti in nam čestitali za uspešno opravljeno certifikacijsko presojo.

Priponke

34+ Uspešnih projektov
172 Postelj
100% Udobje in oskrba
70+ Let izkušenj
Skrb za starejše

Ljubeča oskrba starejših

vaši svojci bodo v dobrih rokah

Naša priznanja in certifikati

dots dots

kaj drugi menijo o nas

Mnenja stanovalcev in svojcev

Pohvala za vse zaposlene v DE Metlika. Hvala za požrtvovalno delo, za izraženo skrb, nego ... Vsi, prav cela ekipa si zasluži odlično oceno. Hvala tudi socialnemu delavcu Sandiju. Želim vam uspešno delo še naprej! Zaradi vas vseh mi je življenje precej lažje in prijetnejše.

Ivan Štravs

Mnenje stanovalca

Izredna pohvala za fizioterapevtko Natašo, za ves njen trud. Pomagala nam je pri selitvi v obeh domovih... Prav tako je zelo srčna, topla, prijazna in vedno pripravljena na pomoč... Ima neverjetne organizacijske sposobnosti ter moč in voljo, da naredi prav vse, da se mi počutimo prijetno... Uspehi njenega dela se že vidijo tudi v mojem gibanju in hoji. Želim ji vse najboljše in še enkrat hvala.

Ivan Štravs

Mnenje stanovalca

Spoštovana gospa direktorica, ga. Ivica Lozar, v mojem imenu in v imenu mojih dveh bratov, Jože in Ivan Romšek, se vam prav lepo zahvaljujem za vso skrb in nego, ki jo je bila deležna naša pokojna mama Marija Smolej. Res lepih, polnih pet let je preživela v vašem domu v dislocirani enoti. Življenje se ji je s prihodom v dom korenito spremenilo in kljub bolezni, ki je z dneva v dan močno napredovala, je bila srečna, zadovoljna in vesela do konca svojega življenja. Za Vaš dom in vse Vaše zaposlene nimamo niti ene slabe besede za povedat. Res ste lepo skrbeli zanjo, za kar smo Vam iskreno hvaležni. Hvala še enkrat za vse in ostanite še naprej tako zelo prijazen dom do starostnikov. S prijaznimi pozdravi.

Darja Pšeničnik in Jože ter Ivan Romšek

Mnenje svojcev