DSO Metlika

Predstavitev

Sprejem v dom

Prihod v dom je stresen dogodek. Žal velikokrat ni drugačne rešitve. Zapustiti domače okolje in se prilagajati na nov prostor, nove ljudi, institucionalna pravila, je za starejšega, bolnega človeka težka naloga. Sorodniki in prijatelji pa lahko veliko pomagate s podporo in razumevanjem pri prilagoditvi vašega svojca na bivanje v domu za starejše.

Zaposleni želimo nuditi dobre pogoje bivanja, okrevanja, oskrbe in nege. Skupaj bomo vašemu svojcu nudili kvalitetno starost, takšno, kot si jo na jesen življenja prav gotovo zasluži. Dobro sodelovanje med vami in nami zaposlenimi, bo dobro vplivalo na boljše počutje vašega svojca, zato se moramo skupaj potruditi, da bo naše sodelovanje temeljilo na razumevanju, spoštovanju in dobrih medčloveških odnosih.

Podajamo nekaj predlogov kako lahko pomagate vašemu svojcu:

 • skupaj z zaposlenimi ustvarite prijetne pogoje bivanja – zaposlene seznanite z navadami in prejšnjim načinom življenja, življenjskim stilom, karakternimi potezami,
 • prinesete lahko predmete iz domačega okolja, ki bodo njegovo novo sobo naredili bolj domačo (npr. album s slikami, odeja, stolček, radio ipd.),
 • s svojimi pogostimi obiski jim dajete občutek varnosti,
 • vse morebitne težave rešujemo s pogovorom in iskanjem najbolj primerne rešitve,
 • skupaj s svojcem se udeležite različnih prireditev, ki se odvijajo v domu,
 • v kolikor je to potrebno, jim nudite pomoč pri prehranjevanju,
 • če je možno, jih odpeljite na krajši sprehod,
 • poiščite informacije o bolezni vašega svojca,
 • vključite se v lokalno skupino za pomoč svojcem,
 • sodelujte s svojimi predlogi za izboljšanje kvalitete bivanja v domu,
 • praznujte osebni praznik vašega svojca v domu.

Postopek sprejema v dom

Pri sprejemu v DSO Metlika imajo prednost občani iz občine Metlika oziroma iz regije. V kolikor so na razpolago prosta mesta za sprejem, se sprejemajo tudi občani iz drugih krajev Slovenije. Poleg bližine stalnega bivališča kandidata za sprejem, se v skladu 15. členom Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/04 in nasl.) pri sprejemu upošteva še:

 • vrstni red prispelih prošenj,
 • zdravstveno stanje uporabnika,
 • socialne razmere uporabnika.

Socialna služba, vodja službe zdravstvene nege in oskrbe ali drug pooblaščen delavec vam strokovno svetujejo o vsebini in načinu zagotavljanja storitev vsak delovnik od 7. do 15 ure.

Za sprejem v dom je potrebno predložiti:

 • prošnjo za sprejem na predpisanem obrazcu
 • mnenje o zdravstvenem stanju staro največ 1 mesec
 • izjavo o načinu plačevanja
 • pooblastilo ali odločbo o skrbništvu

Prošnja se lahko odda:

 • osebno v socialni službi
 • po pošti na naslov: DSO Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika
 • po elektronski pošti: vloge@dso-metlika.si

Vse popolne prošnje, ki prispejo v dom se zbirajo v socialni službi. Obravnava jih Komisija za sprejem, odpust in premestitev. Komisija vse kandidate, ki izpolnjujejo pogoje uvrsti na čakalno listo in jih o tem pisno obvesti. Pri nepopolnih prošnjah pozove vlagatelja k dopolnitvi prošnje. V primeru primernega prostega mesta se prosilca iz seznama čakajočih obvesti in povabi k sklenitvi dogovora za sprejem. Sprejemi se praviloma izvajajo ob delovnikih med 8. in 14. uro in se opravijo v skladu s pravili doma določenimi v hišnem redu. Novo sprejetega uporabnika seznanimo z vsemi za življenje v domu potrebnimi zadevami v skladu z dogovorom.

Ob sprejemu morate predložiti naslednja dokazila:

Priporočeni dokumenti in potrebščine pri sprejemu:

34+ Uspešnih projektov
172 Postelj
100% Udobje in oskrba
70+ Let izkušenj
Skrb za starejše

Ljubeča oskrba starejših

vaši svojci bodo v dobrih rokah

Naša priznanja in certifikati

dots dots

kaj drugi menijo o nas

Mnenja stanovalcev in svojcev

Spoštovani, po smrti moje mame, Antonije Šali, bi se vam rada zahvalila za ves trud in delo, ki ste ga vložili, da je zadnjih 7 mesecev življenja preživela na človeku dostojen način. Najprej sploh hvala, da ste jo sprejeli, ko smo zanjo res nujno potrebovali oskrbo. Včasih pač življenje ne gre čisto po načrtu, zato mi nismo imeli nikjer rezervacije. Hvala res vsem zaposlenim, ki ste jo negovali, hranili, zdravili, spoštovali. Hvala tudi za prijaznost, nasmehe in spodbudne besede. Ni mi bilo lahko, ker smo jo dali v DSO, bila pa sem pomirjena, ko sem spoznala vaše okolje in zaposlene. Še enkrat - iskrena hvala, tudi v bratovem imenu, vam in vsem zaposlenim. Dušanka Faleskini, Straža, januar 2024

Dušanka Faleskini

Mnenje svojca

Spoštovani, v prejšnjem tednu se je od nas poslovila naša tama, gospa Ana Logar. Tama je preživela zadnjih deset mesecev v vašem domu, kamor smo jo premestili iz domače oskrbe. Moram reči, da smo jo obiskovali večkrat tedensko in spremljali vaše delo. Mi in tama smo bili zelo zadovoljni z vašo ponudbo, storitvami, strokovnostjo, prijaznostjo,... Tama se ni nikoli pritoževala nad zaposlenimi, vedno je vse pohvalila, prav prijetno se je počutila v vašem domu. Najbolj pa je pohvalila kuhinjo, saj je bila po poklicu kuharica. Vaših negovalk na terenu, ki so tamo obiskovale na domačem domu pred prihodom k vam in še pred tem ji dostavljale kosila, se je tama vedno razveselila in komaj čakala njihov prihod. Vsem zaposlenim želim reči HVALA, ker ste skrbeli za našo tamo do zadnjega dneva, predvsem pa za srčnost sester, ki so bile ob njej zadnje ure. Izvrstno opravljate delo in naj tako tudi ostane! Ana Logar, vnukinja Metlika; 15.1.2024

Ana Logar

Mnenje svojcev

Pohvala za vse zaposlene v DE Metlika. Hvala za požrtvovalno delo, za izraženo skrb, nego ... Vsi, prav cela ekipa si zasluži odlično oceno. Hvala tudi socialnemu delavcu Sandiju. Želim vam uspešno delo še naprej! Zaradi vas vseh mi je življenje precej lažje in prijetnejše.

Ivan Štravs

Mnenje stanovalca

Izredna pohvala za fizioterapevtko Natašo, za ves njen trud. Pomagala nam je pri selitvi v obeh domovih... Prav tako je zelo srčna, topla, prijazna in vedno pripravljena na pomoč... Ima neverjetne organizacijske sposobnosti ter moč in voljo, da naredi prav vse, da se mi počutimo prijetno... Uspehi njenega dela se že vidijo tudi v mojem gibanju in hoji. Želim ji vse najboljše in še enkrat hvala.

Ivan Štravs

Mnenje stanovalca

Spoštovana gospa direktorica, ga. Ivica Lozar, v mojem imenu in v imenu mojih dveh bratov, Jože in Ivan Romšek, se vam prav lepo zahvaljujem za vso skrb in nego, ki jo je bila deležna naša pokojna mama Marija Smolej. Res lepih, polnih pet let je preživela v vašem domu v dislocirani enoti. Življenje se ji je s prihodom v dom korenito spremenilo in kljub bolezni, ki je z dneva v dan močno napredovala, je bila srečna, zadovoljna in vesela do konca svojega življenja. Za Vaš dom in vse Vaše zaposlene nimamo niti ene slabe besede za povedat. Res ste lepo skrbeli zanjo, za kar smo Vam iskreno hvaležni. Hvala še enkrat za vse in ostanite še naprej tako zelo prijazen dom do starostnikov. S prijaznimi pozdravi.

Darja Pšeničnik in Jože ter Ivan Romšek

Mnenje svojcev