DSO Metlika

Projekti

E-mobilna Metlika

Občina Metlika je 8. oktobra 2020 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta “E-mobilna Metlika”, ki je projekt treh partnerjev iz območja LAS Dolenjska in Bele krajine, in sicer: Občine Metlika, Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika ter Doma starejših občanov Metlika.

Projekt je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja za LAS Dolenjska in Bela krajine za obdobje 2014 – 2020 in se izvaja v okviru ukrepa 3.B: »Izvajanje okolju prijaznih oblik mobilnosti za zmanjševanje obremenjevanja okolja«

Partnerji so s projektom »E-mobilna Metlika« kandidirali na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega okolja LAS DBK 2014-2020, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vrednost projekta z DDV znaša 62.293,08 EUR, od tega je sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj 35.255,34 EUR, sofinanciranje s strani državnega proračuna za kohezijsko politiko 8.813,84 EUR in 18.223,90 EUR lastnih virov vseh treh partnerjev v projektu. Od tega predstavlja vrednost vodilnega partnerja Občine Metlika 14.299,32 EUR.

S projektom E-mobilna Metlika se izvaja:

  1. reševanje problematike mobilnosti med podeželjem in urbanimi središči na okolju prijazen način z uporabo e-avtomobila, predvsem za posebne ciljne skupine, kot so starostniki in invalidi. Zaradi nerešenega javnega prometa in invalidnosti oseb so te ciljne skupine zapostavljene in s prevozi dodatno obremenjujejo družinske člane. Z izvedbo projekta želimo zagotoviti alternativne oblike mobilnosti z e-vozilom za te ciljne ranljive skupine (npr. obisk pri zdravniku, nujni opravki)
  2. vključevanja alternativnih oblik prevozov v turistično ponudbo mesta. Za prevoz in spoznavanje različnih atraktivnih turističnih točk v mestu Metlika in za potepanje po Beli krajini želimo turistom in obiskovalcem kot tudi lokalnemu prebivalstvu omogočiti brezplačno izposojo koles in e-koles ter e-vozila za invalidne osebe. V ta namen bomo v okviru projekta izdelali novo turistično kolesarsko pot, ki bo združevala vse zanimive turistične točke v mestu Metlika, ki jo bomo poimenovali »Metliške zgodbe na alternativni pogon«.
  3. izobraževalne dogodke in delavnice za osveščanje o trajnostni mobilnosti bomo usmerili na vse prebivalce, predvsem tudi na otroke, saj ravno prek vzgoje in izobraževanja novih generaciji lahko kot družba dosežemo napredek v dojemanju trajnostne mobilnosti kot načina življenja.

Naložbo sta sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

34+ Uspešnih projektov
172 Postelj
100% Udobje in oskrba
70+ Let izkušenj
Skrb za starejše

Ljubeča oskrba starejših

vaši svojci bodo v dobrih rokah

Naša priznanja in certifikati

dots dots

kaj drugi menijo o nas

Mnenja stanovalcev in svojcev

Pohvala za vse zaposlene v DE Metlika. Hvala za požrtvovalno delo, za izraženo skrb, nego ... Vsi, prav cela ekipa si zasluži odlično oceno. Hvala tudi socialnemu delavcu Sandiju. Želim vam uspešno delo še naprej! Zaradi vas vseh mi je življenje precej lažje in prijetnejše.

Ivan Štravs

Mnenje stanovalca

Izredna pohvala za fizioterapevtko Natašo, za ves njen trud. Pomagala nam je pri selitvi v obeh domovih... Prav tako je zelo srčna, topla, prijazna in vedno pripravljena na pomoč... Ima neverjetne organizacijske sposobnosti ter moč in voljo, da naredi prav vse, da se mi počutimo prijetno... Uspehi njenega dela se že vidijo tudi v mojem gibanju in hoji. Želim ji vse najboljše in še enkrat hvala.

Ivan Štravs

Mnenje stanovalca

Spoštovana gospa direktorica, ga. Ivica Lozar, v mojem imenu in v imenu mojih dveh bratov, Jože in Ivan Romšek, se vam prav lepo zahvaljujem za vso skrb in nego, ki jo je bila deležna naša pokojna mama Marija Smolej. Res lepih, polnih pet let je preživela v vašem domu v dislocirani enoti. Življenje se ji je s prihodom v dom korenito spremenilo in kljub bolezni, ki je z dneva v dan močno napredovala, je bila srečna, zadovoljna in vesela do konca svojega življenja. Za Vaš dom in vse Vaše zaposlene nimamo niti ene slabe besede za povedat. Res ste lepo skrbeli zanjo, za kar smo Vam iskreno hvaležni. Hvala še enkrat za vse in ostanite še naprej tako zelo prijazen dom do starostnikov. S prijaznimi pozdravi.

Darja Pšeničnik in Jože ter Ivan Romšek

Mnenje svojcev