DSO Metlika

Projekti

E-mobilna Metlika

Občina Metlika je 8. oktobra 2020 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta “E-mobilna Metlika”, ki je projekt treh partnerjev iz območja LAS Dolenjska in Bele krajine, in sicer: Občine Metlika, Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika ter Doma starejših občanov Metlika.

Projekt je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja za LAS Dolenjska in Bela krajine za obdobje 2014 – 2020 in se je izvajal v okviru ukrepa 3.B: »Izvajanje okolju prijaznih oblik mobilnosti za zmanjševanje obremenjevanja okolja«

Partnerji so s projektom »E-mobilna Metlika« kandidirali na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega okolja LAS DBK 2014-2020, ki so se sofinancirali iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vrednost projekta z DDV je znašal 62.293,08 EUR, od tega je bilo sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj 35.255,34 EUR, sofinanciranje s strani državnega proračuna za kohezijsko politiko v višini 8.813,84 EUR in 18.223,90 EUR lastnih virov vseh treh partnerjev v projektu. Od tega je vrednost vodilnega partnerja Občine Metlika predstavljal 14.299,32 EUR.

S projektom E-mobilna Metlika se izvaja:

  1. reševanje problematike mobilnosti med podeželjem in urbanimi središči na okolju prijazen način z uporabo e-avtomobila, predvsem za posebne ciljne skupine, kot so starostniki in invalidi. Zaradi nerešenega javnega prometa in invalidnosti oseb so te ciljne skupine zapostavljene in s prevozi dodatno obremenjujejo družinske člane. Z izvedbo projekta želimo zagotoviti alternativne oblike mobilnosti z e-vozilom za te ciljne ranljive skupine (npr. obisk pri zdravniku, nujni opravki)
  2. vključevanja alternativnih oblik prevozov v turistično ponudbo mesta. Za prevoz in spoznavanje različnih atraktivnih turističnih točk v mestu Metlika in za potepanje po Beli krajini želimo turistom in obiskovalcem kot tudi lokalnemu prebivalstvu omogočiti brezplačno izposojo koles in e-koles ter e-vozila za invalidne osebe. V ta namen bomo v okviru projekta izdelali novo turistično kolesarsko pot, ki bo združevala vse zanimive turistične točke v mestu Metlika, ki jo bomo poimenovali »Metliške zgodbe na alternativni pogon«.
  3. izobraževalne dogodke in delavnice za osveščanje o trajnostni mobilnosti bomo usmerili na vse prebivalce, predvsem tudi na otroke, saj ravno prek vzgoje in izobraževanja novih generaciji lahko kot družba dosežemo napredek v dojemanju trajnostne mobilnosti kot načina življenja.

Naložbo sta sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

34+ Uspešnih projektov
172 Postelj
100% Udobje in oskrba
70+ Let izkušenj
Skrb za starejše

Ljubeča oskrba starejših

vaši svojci bodo v dobrih rokah

Naša priznanja in certifikati

dots dots

kaj drugi menijo o nas

Mnenja stanovalcev in svojcev

Spoštovani, po smrti moje mame, Antonije Šali, bi se vam rada zahvalila za ves trud in delo, ki ste ga vložili, da je zadnjih 7 mesecev življenja preživela na človeku dostojen način. Najprej sploh hvala, da ste jo sprejeli, ko smo zanjo res nujno potrebovali oskrbo. Včasih pač življenje ne gre čisto po načrtu, zato mi nismo imeli nikjer rezervacije. Hvala res vsem zaposlenim, ki ste jo negovali, hranili, zdravili, spoštovali. Hvala tudi za prijaznost, nasmehe in spodbudne besede. Ni mi bilo lahko, ker smo jo dali v DSO, bila pa sem pomirjena, ko sem spoznala vaše okolje in zaposlene. Še enkrat - iskrena hvala, tudi v bratovem imenu, vam in vsem zaposlenim. Dušanka Faleskini, Straža, januar 2024

Dušanka Faleskini

Mnenje svojca

Spoštovani, v prejšnjem tednu se je od nas poslovila naša tama, gospa Ana Logar. Tama je preživela zadnjih deset mesecev v vašem domu, kamor smo jo premestili iz domače oskrbe. Moram reči, da smo jo obiskovali večkrat tedensko in spremljali vaše delo. Mi in tama smo bili zelo zadovoljni z vašo ponudbo, storitvami, strokovnostjo, prijaznostjo,... Tama se ni nikoli pritoževala nad zaposlenimi, vedno je vse pohvalila, prav prijetno se je počutila v vašem domu. Najbolj pa je pohvalila kuhinjo, saj je bila po poklicu kuharica. Vaših negovalk na terenu, ki so tamo obiskovale na domačem domu pred prihodom k vam in še pred tem ji dostavljale kosila, se je tama vedno razveselila in komaj čakala njihov prihod. Vsem zaposlenim želim reči HVALA, ker ste skrbeli za našo tamo do zadnjega dneva, predvsem pa za srčnost sester, ki so bile ob njej zadnje ure. Izvrstno opravljate delo in naj tako tudi ostane! Ana Logar, vnukinja Metlika; 15.1.2024

Ana Logar

Mnenje svojcev

Pohvala za vse zaposlene v DE Metlika. Hvala za požrtvovalno delo, za izraženo skrb, nego ... Vsi, prav cela ekipa si zasluži odlično oceno. Hvala tudi socialnemu delavcu Sandiju. Želim vam uspešno delo še naprej! Zaradi vas vseh mi je življenje precej lažje in prijetnejše.

Ivan Štravs

Mnenje stanovalca

Izredna pohvala za fizioterapevtko Natašo, za ves njen trud. Pomagala nam je pri selitvi v obeh domovih... Prav tako je zelo srčna, topla, prijazna in vedno pripravljena na pomoč... Ima neverjetne organizacijske sposobnosti ter moč in voljo, da naredi prav vse, da se mi počutimo prijetno... Uspehi njenega dela se že vidijo tudi v mojem gibanju in hoji. Želim ji vse najboljše in še enkrat hvala.

Ivan Štravs

Mnenje stanovalca

Spoštovana gospa direktorica, ga. Ivica Lozar, v mojem imenu in v imenu mojih dveh bratov, Jože in Ivan Romšek, se vam prav lepo zahvaljujem za vso skrb in nego, ki jo je bila deležna naša pokojna mama Marija Smolej. Res lepih, polnih pet let je preživela v vašem domu v dislocirani enoti. Življenje se ji je s prihodom v dom korenito spremenilo in kljub bolezni, ki je z dneva v dan močno napredovala, je bila srečna, zadovoljna in vesela do konca svojega življenja. Za Vaš dom in vse Vaše zaposlene nimamo niti ene slabe besede za povedat. Res ste lepo skrbeli zanjo, za kar smo Vam iskreno hvaležni. Hvala še enkrat za vse in ostanite še naprej tako zelo prijazen dom do starostnikov. S prijaznimi pozdravi.

Darja Pšeničnik in Jože ter Ivan Romšek

Mnenje svojcev