DSO Metlika

Predstavitev

Za zunanje uporabnike

Storitve za zunanje uporabnike Doma starejših občanov Metlika

 • PRIPRAVA PREHRANE (MALICE, KOSILA)
 • DOSTAVA HRANE NA DOM
 • POMOČ NA DOMU
 • IZPOSOJA ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV
 • STORITVE PRALNICE IN ŠIVALNICE

Dom starejših občanov Metlika po pogodbi izvaja pomoč na domu na območju občine Metlika od 01. 01. 2012. Pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči. Namenjena je upravičencem, ki za samostojno življenje v svojem domu potrebujejo občasno organizirano pomoč. Pomoč na domu lahko traja največ 4 ure na dan oziroma 20 ur na teden.

Upravičenci do pomoči na domu so:

 • osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za popolnoma samostojno življenje
 • osebe s statusom invalida
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje nege in pomoči
 • kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja

Pomoč na domu obsega:

1. Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene:

 • pomoč pri oblačenju, slačenju
 • pomoč pri umivanju ali kopanju
 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb (hranjenje, menjava plenc ipd.),
 • pomoč pri vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov

2. Gospodinjska pomoč:

 • prinašanje enega pripravljenega obroka hrane
 • nakup živil in priprava enega obroka hrane
 • pomivanje uporabljene posode
 • osnovno čiščenje bivalnih prostorov z odnašanjem smeti
 • postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora

3. Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci, sorodstvom
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
 • priprava upravičenca na institucionalno varstvo

Ugovor zoper storitev

Če uporabnik ni zadovoljen z delom strokovnega delavca ali delom neposredne izvajalke, lahko v osmih dneh po opravljeni storitvi vloži ugovor k direktorici doma ali na Svet zavoda DSO Metlika, v katerem navede razloge ugovarjanja.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prošnja za pomoč na domu
 2. Prošnja za oprostitev pri plačilu socialno varstvene storitve "Pomoč na domu"

Zainteresiranim nudimo tudi ostale storitve, ki jih obračunavamo po ceniku doma.

Vloga za pomoč na domu:

Odpri/prenesi vlogo (word dokument)

Informacije in naročila za pomoč na domu so na voljo pri vodji službe pomoči na domu:

Irena Vrščaj
Mobilna št.: 040/188-237
E-pošta: irena.vrscaj@dso-metlika.si

Socialne oskrbovalke:

Mobilna št.: 030/462-096 (Mateja Javornik)
Mobilna št.: 030/462-093 (Jacqueline Radovanović)
Mobilna št.: 030/462-098 (Anica Gršič)

34+ Uspešnih projektov
172 Postelj
100% Udobje in oskrba
70+ Let izkušenj
Skrb za starejše

Ljubeča oskrba starejših

vaši svojci bodo v dobrih rokah

Naša priznanja in certifikati

dots dots

kaj drugi menijo o nas

Mnenja stanovalcev in svojcev

Spoštovani, po smrti moje mame, Antonije Šali, bi se vam rada zahvalila za ves trud in delo, ki ste ga vložili, da je zadnjih 7 mesecev življenja preživela na človeku dostojen način. Najprej sploh hvala, da ste jo sprejeli, ko smo zanjo res nujno potrebovali oskrbo. Včasih pač življenje ne gre čisto po načrtu, zato mi nismo imeli nikjer rezervacije. Hvala res vsem zaposlenim, ki ste jo negovali, hranili, zdravili, spoštovali. Hvala tudi za prijaznost, nasmehe in spodbudne besede. Ni mi bilo lahko, ker smo jo dali v DSO, bila pa sem pomirjena, ko sem spoznala vaše okolje in zaposlene. Še enkrat - iskrena hvala, tudi v bratovem imenu, vam in vsem zaposlenim. Dušanka Faleskini, Straža, januar 2024

Dušanka Faleskini

Mnenje svojca

Spoštovani, v prejšnjem tednu se je od nas poslovila naša tama, gospa Ana Logar. Tama je preživela zadnjih deset mesecev v vašem domu, kamor smo jo premestili iz domače oskrbe. Moram reči, da smo jo obiskovali večkrat tedensko in spremljali vaše delo. Mi in tama smo bili zelo zadovoljni z vašo ponudbo, storitvami, strokovnostjo, prijaznostjo,... Tama se ni nikoli pritoževala nad zaposlenimi, vedno je vse pohvalila, prav prijetno se je počutila v vašem domu. Najbolj pa je pohvalila kuhinjo, saj je bila po poklicu kuharica. Vaših negovalk na terenu, ki so tamo obiskovale na domačem domu pred prihodom k vam in še pred tem ji dostavljale kosila, se je tama vedno razveselila in komaj čakala njihov prihod. Vsem zaposlenim želim reči HVALA, ker ste skrbeli za našo tamo do zadnjega dneva, predvsem pa za srčnost sester, ki so bile ob njej zadnje ure. Izvrstno opravljate delo in naj tako tudi ostane! Ana Logar, vnukinja Metlika; 15.1.2024

Ana Logar

Mnenje svojcev

Pohvala za vse zaposlene v DE Metlika. Hvala za požrtvovalno delo, za izraženo skrb, nego ... Vsi, prav cela ekipa si zasluži odlično oceno. Hvala tudi socialnemu delavcu Sandiju. Želim vam uspešno delo še naprej! Zaradi vas vseh mi je življenje precej lažje in prijetnejše.

Ivan Štravs

Mnenje stanovalca

Izredna pohvala za fizioterapevtko Natašo, za ves njen trud. Pomagala nam je pri selitvi v obeh domovih... Prav tako je zelo srčna, topla, prijazna in vedno pripravljena na pomoč... Ima neverjetne organizacijske sposobnosti ter moč in voljo, da naredi prav vse, da se mi počutimo prijetno... Uspehi njenega dela se že vidijo tudi v mojem gibanju in hoji. Želim ji vse najboljše in še enkrat hvala.

Ivan Štravs

Mnenje stanovalca

Spoštovana gospa direktorica, ga. Ivica Lozar, v mojem imenu in v imenu mojih dveh bratov, Jože in Ivan Romšek, se vam prav lepo zahvaljujem za vso skrb in nego, ki jo je bila deležna naša pokojna mama Marija Smolej. Res lepih, polnih pet let je preživela v vašem domu v dislocirani enoti. Življenje se ji je s prihodom v dom korenito spremenilo in kljub bolezni, ki je z dneva v dan močno napredovala, je bila srečna, zadovoljna in vesela do konca svojega življenja. Za Vaš dom in vse Vaše zaposlene nimamo niti ene slabe besede za povedat. Res ste lepo skrbeli zanjo, za kar smo Vam iskreno hvaležni. Hvala še enkrat za vse in ostanite še naprej tako zelo prijazen dom do starostnikov. S prijaznimi pozdravi.

Darja Pšeničnik in Jože ter Ivan Romšek

Mnenje svojcev