DSO Metlika

Predstavitev

Dobrodošli

Dom starejših občanov Metlika je zavod za varstvo in oskrbo starejših oseb.

Začetki delovanja doma segajo že v leto 1929, uradno pa je bila dejavnost varstva starejših registrirana leta 1954, ko je Okrajni ljudski odbor Črnomelj ustanovil Socialni zavod DSO Metlika. Leta 1958 so bile ustanoviteljske pravice prenesene na Skupščino občine Metlika. V letu 1993 je ustanoviteljske pravice prevzela Vlada RS in s sklepom preoblikovala zavod v javni socialno varstveni zavod.

Leta 1960 je bila izvedena prva večja adaptacija stavbe Komenda s kapaciteto 90 postelj. Leta 1969 je bil zgrajen prvi prizidek s kapaciteto 25 postelj in nekaterimi skupnimi prostori ter drugi prizidek v letu 1979 s kapaciteto 54 postelj. Leta 1985 so bili podstrešni prostori v prizidkih preurejeni v bivalne sobe za 37 novih mest, saj je povpraševanje po domskem varstvu naraščalo. Leta 1980 je bila izvedena večja prenova stavbe Komenda z namenom izboljšanja bivalnega standarda in pridobitve manjkajočih spremljajočih prostorov. Leto pozneje je bil zgrajen mostovž za povezavo med novim in starim delom. V letu 1988 je bila izvedena adaptacija in povečanje jedilnice za 50 m2 in leta 2008 izgradnja dvigala v starem delu. Leta 2019 pa je bila izvedena energetska sanacija.

Oktobra 2014 je začela z delovanjem novo zgrajena dislocirana enota, ki se nahaja 2 km stran od matične enote. Enota je prilagojena za stanovalce z boleznijo demenca. V letu 2022 se je izdelala še mansarda, dogradilo zunanje dvigalo in mostovž, povezan z zeleno površino. Trenutno imamo 84 postelj za stanovalce z demenco. Poleg eno in dvoposteljnih sob sta na razpolago še dva apartmaja.

Matični dom se nahaja v starem mestnem jedru mesta v bližini cerkve, občine, muzeja, gradu in ostalih infrastrukturnih objektov. Matični dom se je v letu 2023 adaptiral v celoti. Glavni namen investicijskega projekta je bil celovita prostorska preureditev nastanitvenih možnosti DSO Metlika na lokaciji, ki zagotavlja kakovostno, prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom institucionalnega varstva, kakor tudi lažje preprečevanje prenosa okužbe oziroma njene zajezitve v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Projekt se je delno financiral v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Na matični enoti razpolagamo z 69 posteljami. V prehodnem obdobju imamo na razpolago tudi 19 postelj v starem domu Komendi.

Zaposleni in stanovalci skupaj sestavljamo celoto, ki stremi h kvalitetnemu izvajanju socialnih in zdravstvenih storitev. Naše poslanstvo je zadovoljevati človekove osnovne potrebe in se prilagajati željam in navadam naših stanovalcev.

Tudi tretje življenjsko obdobje morajo ljudje preživeti aktivno. To je eden naših ciljev, zato se pri nas vedno kaj dogaja; od prireditev, nastopov, izletov, piknikov in ostalih aktivnosti. Sprememba, ki jo predstavlja prihod v dom, je velika in stresna. Zaposleni se tega zelo zavedamo in zato se bomo skupaj potrudili, da boste našli v domu nove prijatelje, da boste postali člani naše številne družine. Poskrbeli bomo za vaše dobro, lepo in varno počutje.

Direktorica in zaposleni
Doma starejših občanov Metlika

Organizacijske enote

Splošna služba

 • poslovanje in upravljanje zavoda
 • strokovno delo
 • administrativna in kadrovska dela
 • socialno delo

Služba za zdravstveno nego in oskrbo

 • zagotavljanje zdravstvenega varstva
 • izvajanje zdravstvene nege in rehabilitacije
 • fizična pomoč in socialna oskrba
 • varstvo starostnikov
 • zagotavljanje terapevtskih in rekreativnih aktivnosti

Služba prehrane in nabave živil

 • priprava starosti in zdravstvenemu stanju stanovalcev primerno prehrano
 • strežba hrane
 • nabava potrebnega materiala in sredstev

Tehnično pomožna služba

 • vzdrževanje objektov, prostorov, opreme in perila
 • receptorska služba

Finančna služba

 • izvajanje finančno-računovodskih nalog
34+ Uspešnih projektov
172 Postelj
100% Udobje in oskrba
70+ Let izkušenj
Skrb za starejše

Ljubeča oskrba starejših

vaši svojci bodo v dobrih rokah

Naša priznanja in certifikati

dots dots

kaj drugi menijo o nas

Mnenja stanovalcev in svojcev

Spoštovani, po smrti moje mame, Antonije Šali, bi se vam rada zahvalila za ves trud in delo, ki ste ga vložili, da je zadnjih 7 mesecev življenja preživela na človeku dostojen način. Najprej sploh hvala, da ste jo sprejeli, ko smo zanjo res nujno potrebovali oskrbo. Včasih pač življenje ne gre čisto po načrtu, zato mi nismo imeli nikjer rezervacije. Hvala res vsem zaposlenim, ki ste jo negovali, hranili, zdravili, spoštovali. Hvala tudi za prijaznost, nasmehe in spodbudne besede. Ni mi bilo lahko, ker smo jo dali v DSO, bila pa sem pomirjena, ko sem spoznala vaše okolje in zaposlene. Še enkrat - iskrena hvala, tudi v bratovem imenu, vam in vsem zaposlenim. Dušanka Faleskini, Straža, januar 2024

Dušanka Faleskini

Mnenje svojca

Spoštovani, v prejšnjem tednu se je od nas poslovila naša tama, gospa Ana Logar. Tama je preživela zadnjih deset mesecev v vašem domu, kamor smo jo premestili iz domače oskrbe. Moram reči, da smo jo obiskovali večkrat tedensko in spremljali vaše delo. Mi in tama smo bili zelo zadovoljni z vašo ponudbo, storitvami, strokovnostjo, prijaznostjo,... Tama se ni nikoli pritoževala nad zaposlenimi, vedno je vse pohvalila, prav prijetno se je počutila v vašem domu. Najbolj pa je pohvalila kuhinjo, saj je bila po poklicu kuharica. Vaših negovalk na terenu, ki so tamo obiskovale na domačem domu pred prihodom k vam in še pred tem ji dostavljale kosila, se je tama vedno razveselila in komaj čakala njihov prihod. Vsem zaposlenim želim reči HVALA, ker ste skrbeli za našo tamo do zadnjega dneva, predvsem pa za srčnost sester, ki so bile ob njej zadnje ure. Izvrstno opravljate delo in naj tako tudi ostane! Ana Logar, vnukinja Metlika; 15.1.2024

Ana Logar

Mnenje svojcev

Pohvala za vse zaposlene v DE Metlika. Hvala za požrtvovalno delo, za izraženo skrb, nego ... Vsi, prav cela ekipa si zasluži odlično oceno. Hvala tudi socialnemu delavcu Sandiju. Želim vam uspešno delo še naprej! Zaradi vas vseh mi je življenje precej lažje in prijetnejše.

Ivan Štravs

Mnenje stanovalca

Izredna pohvala za fizioterapevtko Natašo, za ves njen trud. Pomagala nam je pri selitvi v obeh domovih... Prav tako je zelo srčna, topla, prijazna in vedno pripravljena na pomoč... Ima neverjetne organizacijske sposobnosti ter moč in voljo, da naredi prav vse, da se mi počutimo prijetno... Uspehi njenega dela se že vidijo tudi v mojem gibanju in hoji. Želim ji vse najboljše in še enkrat hvala.

Ivan Štravs

Mnenje stanovalca

Spoštovana gospa direktorica, ga. Ivica Lozar, v mojem imenu in v imenu mojih dveh bratov, Jože in Ivan Romšek, se vam prav lepo zahvaljujem za vso skrb in nego, ki jo je bila deležna naša pokojna mama Marija Smolej. Res lepih, polnih pet let je preživela v vašem domu v dislocirani enoti. Življenje se ji je s prihodom v dom korenito spremenilo in kljub bolezni, ki je z dneva v dan močno napredovala, je bila srečna, zadovoljna in vesela do konca svojega življenja. Za Vaš dom in vse Vaše zaposlene nimamo niti ene slabe besede za povedat. Res ste lepo skrbeli zanjo, za kar smo Vam iskreno hvaležni. Hvala še enkrat za vse in ostanite še naprej tako zelo prijazen dom do starostnikov. S prijaznimi pozdravi.

Darja Pšeničnik in Jože ter Ivan Romšek

Mnenje svojcev